Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Văn phòng
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
Phổ biến pháp luật ngành Kế hoạch và Đầu tư
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 29/11/2017 8:19 SA 
 
Báo cáo số: 12/SKHĐT-ĐKKD ngày 27/11/2017 V/v báo cáo tình hình thực hiện công tác Đảng, Đoàn thể và nhiệm vụ chuyên môn tháng 10/2017 
 
 

Kính gửi:

 

 - Đảng ủy Sở KH&ĐT;

- Lãnh đạo Sở;

- Văn phòng Đảng ủy;

- Văn phòng Sở;

- Cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động phòng ĐKKD.

 Phòng ĐKKD báo cáo tình hình thực hiện công tác Đảng, Đoàn thể và nhiệm vụ chuyên môn 11/2017 như sau:

I. Kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ tháng 11/2017

1. Về công tác đảng, đoàn thể:

- Các đảng viên trong chi bộ thực hiện nghiêm điều lệ Đảng, đóng Đảng phí đầy đủ.

- Chi bộ thường xuyên phổ biến, quán triệt kịp thời đến các đảng viên trong chi bộ những chỉ thị, chủ trương, chính sách mới của đảng, pháp luật của nhà nước. Triển khai thực hiện tốt công tác Đảng, đoàn thể tháng 11 theo Thông báo của Đảng ủy Sở. Khẩn trương hoàn thiện các nội dung để tiến hành Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2019.

- Đ/c Lê Xuân Hiền, báo cáo viên cấp tỉnh thực hiện báo cáo chuyên đề về doanh nghiệp tại Hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh. Tham gia đầy đủ các buổi cà phê doanh nhân do Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức cùng với Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo tỉnh và cộng đồng doanh nghiệp.

2. Về công tác chuyên môn:

- Trong tháng 11/2017 (từ ngày 01/11-27/11/2017) đã cấp GCN ĐKDN thành lập mới cho 107 doanh nghiệp (Tăng 13,8% về số DN so với cùng kỳ năm 2016) với tổng số vốn đăng ký là 538,53 tỷ đồng; cấp mới GCN ĐKHĐ cho    23 đơn vị trực thuộc; cấp thay đổi nội dung ĐKDN cho 108 lượt doanh nghiệp; giải thể 15 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc, tạm ngừng 28 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc. (Trong đó số lượt đăng ký qua mạng điện tử là 131 lượt đăng ký, 100% hồ sơ trả kết quả đúng như cam kết giữa UBND tỉnh Hải Dương với Phòng CN&TM Việt Nam (cam kết là 2 ngày). Đặc biệt 50% số hồ sơ được trả kết quả chỉ với 1 ngày, giảm 1 nửa thời gian so với cam kết nói trên).

- Hoàn thành báo cáo đánh giá tình hình đăng ký thành lập và hoạt động của các DN trên địa bàn tỉnh năm 2017; Báo cáo đánh giá tình hình kết quả thực hiện Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện NQ số 35, NQ số 19, kết quả thực hiện Cam kết của Lãnh đạo tỉnh với VCCI, kết qủa thực hiện Đề án nâng cáo năng lực cạnh tranh của tỉnh giai đoạn 2016 – 2020.

- Phối hợp với cơ quan Thuế, Hải quan, BHXH tỉnh thực hiện chức năng QLNN đối với DN sau ĐKTL theo Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn quy định tại Quyết định số 17 của UBND tỉnh. 

- Thực hiện việc cung cấp thông tin định kỳ hàng tháng cho các sở, ngành, địa phương theo công văn số 1027 CV-SKHĐT-ĐKKD ngày 26/7/2017.

- Chủ trì tham mưu về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập cổ phần hóa.

2.3. Về công tác thi đua:

 Kết quả chấm điểm thi đua tháng tháng 11/2017 của cán bộ, công chức như sau:

STT

Họ và tên

Số điểm

Ghi chú

1

Lê Xuân Hiền

102

Có các bài báo được đăng trên báo TW và địa phương

2

Phạm Thanh Tùng

100

 

3

Phạm Thị Thu Hiền

101

Có tin đăng trên trang Web của Sở

4

Trần Thị Na

100

 

5

Nguyễn Thị Phương Thảo

100

 

II. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2017

1.     Về công tác đảng, đoàn thể:

        - Hoàn thiện báo cáo của UBKT Đảng ủy, báo cáo của Công đoàn Sở gửi Đảng ủy Sở, Đảng ủy CCQ tỉnh và Công đoàn viên chức tỉnh;

- Phân công đ/c Phương Thảo PTP ĐKKD chủ trì xây dựng, hoàn thiện báo cáo tổng kết Chi bộ, công tác chuyên môn của phòng, công đoàn phòng; Các đảng viên của Chi bộ khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong công văn số 24/CV/ĐU ngày 21/11/2017 (được gửi lại kèm theo Báo cáo này); hoàn thành việc viết bản tự kiểm điểm năm 2017 và các hình thức thi đua, khen thưởng, trường hợp đề nghị là chiến sỹ thi đua các cấp cần có báo cáo sáng kiến gửi văn phòng sở để tập hợp chung.

- Triển khai thực hiện công tác Đảng, đoàn thể tháng 12 theo Thông báo của Đảng ủy Sở. Tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2019. Thực hiện Quy định về phân công công việc mới các phòng.

- Trong tháng 12 chi bộ dự kiến tổ chức sinh hoạt chuyên đề  “Học tập và làm theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và nêu gương điển hình.

2. Về công tác chuyên môn:

a) Triển khai thực hiện nghiêm túc kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp Lãnh đạo Sở hàng tháng.

b) Chủ trì, phối hợp với phòng Kinh tế ngành (đ/c Thùy Linh) triển khai phiếu khảo sát doanh nghiệp theo quy định nêu tại đề án cải thiện PCI (hoàn thành trong tháng 12/2017)

c) Triển khai nghiêm túc luật chuyên ngành:

+ Theo Luật các tổ chức tín dụng sửa đổi, tổng giám đốc (giám đốc), phó tổng giám đốc (phó giám đốc) và các chức danh tương đương của TCTD không được đồng thời là thành viên HĐQT, thành viên hội đồng thành viên, thành viên Ban Kiểm soát của TCTD, trừ trường hợp tổ chức đó là công ty con của TCTD. Phó tổng giám đốc (phó giám đốc) và các chức danh tương đương của TCTD không được đồng thời là tổng giám đốc (giám đốc), phó tổng giám đốc (phó giám đốc) hoặc các chức danh tương đương của DN khác.

Chủ tịch HĐQT, chủ tịch hội đồng thành viên, tổng giám đốc (giám đốc) của TCTD không được đồng thời là chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, chủ tịch hội đồng thành viên, thành viên hội đồng thành viên, chủ tịch công ty, tổng giám đốc (giám đốc), phó tổng giám đốc (phó giám đốc) hoặc các chức danh tương đương của DN khác.

Cùng với hàng loạt các luật khác như Luật đấu giá, kế toán, chứng khoán, bảo hiểm, luật sư … quy định tại luật này một lần nữa bắt buộc doanh nghiệp, cán bộ ĐKKD nói riêng, tất cả mọi người phải tuân theo luật chuyên ngành.

Như vậy, các cán bộ ĐKKD cần phải lưu ý thêm các trường hợp như thế này để tránh các hệ lụy không tốt có thể phát sinh, khi Luật các tổ chức tín dụng có hiệu lực, khi doanh nghiệp hỏi thì không thể nói là thành viên HĐQT, rồi chủ tịch, rồi giám đốc không bị cấm nữa, vì đã có thêm trường hợp bị cấm. Bởi người dân không hỏi thì không sao, lỗi thuộc về người ta, nhưng khi người dân đã hỏi mà mình trả lời sai thì mình có lỗi, vì người dân không biết thì mới hỏi và trách nhiệm của mình là phải trả lời đúng.

+ Triển khai các quy định về công ty đại chúng, công ty đã niêm yết trên sàn chứng khoán …. như Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

d) Phát phiếu đề nghị hướng dẫn có ghi đầy đủ yêu cầu cần hướng dẫn và nội dung hướng dẫn, thời gian, thái độ … để phục vụ doanh nghiệp tại bộ phận một cửa và các cán bộ thụ lý hồ sơ của phòng ĐKKD. Yêu cầu cán bộ công chức trong phòng hướng dẫn doanh nghiệp bằng phiếu hướng dẫn này. Không được hướng dẫn doanh nghiệp bằng cách ghi chung chung theo kiểu làm theo phụ lục này, thông tư kia …, tất cả các biểu mẫu đã được in tại bộ phận một cửa, cần phát cho người dân, doanh nghiệp biết để thực hiện.

e)  Yêu cầu bộ phận một cửa phát phiếu hướng dẫn những điều cần thiết sau khi thành lập doanh nghiệp (đã ban hành).

g) Tham gia đầy đủ các buổi cà phê doanh nhân do Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức. Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, các đề xuất, kiến nghị của DN trình cấp có thẩm quyền xử lý.

Trong đó:

+ Xử lý ngay ý kiến kiến nghị của Công ty cổ phần đầu tư phát triển thương mại Phú Bình (gửi Chủ tịch UBND tỉnh). Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Sở, TP đã phân công đ/c Tùng PTP dự thảo công văn của Sở gửi các Sở, ngành có liên quan. Yêu cầu  đ/c Tùng hoàn thành trước 10 giờ sáng ngày 29/11/2017 gửi Trưởng phòng, báo cáo GĐ Sở phê duyệt.

 + Hướng dẫn doanh nghiệp, phối hợp với các cơ quan có liên quan (như công an, tòa án, thuế, TNMT .v.v.) tiếp tục xử lý một số doanh nghiệp đang trong quá trình xử lý theo quy định của Pháp luật như việc chuyển đổi Doanh nghiệp tư nhân Thiên Thanh; Công ty TNHH Cựu chiến binh Thành Đông; Chi nhánh Công ty TNHH Yến Thanh .v.v.

III. Khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị:

- Đề nghị Lãnh đạo Sở kiên quyết hơn trong việc chỉ đạo, nhắc nhở các đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, tránh việc thành tích thì nhận, khuyết điểm không thấy ai chịu trách nhiệm. Hiện có một số nhiệm vụ đã nhắc nhở, đôn đốc nhiều lần nhưng sự thay đổi, chuyển biến là rất chậm chạp hoặc không chuyển biến. Một ví dụ nhỏ như trang web, đã ít nhất có 4 cuộc họp khác nhau nhắc nhở chuyện này nhưng nội dung vẫn còn rất sơ sài, nhiều mục không có thay đổi như Trưởng phòng KTN vẫn là Phan Nhật Thanh .v..v. Để trang web lạc hậu, sơ sài như vậy thì lỗi ở đâu? Nhất là trong bối cảnh sự thay đổi đang diễn ra rất nhiều và rất nhanh, từ cơ cấu tổ chức, cán bộ đến mọi công việc, luật pháp. Đánh giá, chấm điểm Tổng hợp kết quả xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các Sở, Ngành tỉnh, Sở KHĐT có thể nhận được kết quả thấp, việc này cần phải được mổ xẻ nghiêm túc, xem trách nhiệm này thuộc về những đơn vị, cá nhân nào, giải pháp khắc phục ra sao thì mới mong có sự thay đổi căn bản được (Kết quả xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của Sở KHĐT cũng đứng gần bét bảng, cũng đã có họp, có nhắc nhở nhưng chuyển biến là rất chậm chạp trong đó có nguyên nhân là không rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm). Nghị quyết hội nghị TW 6 khóa 12 một lần nữa đã chỉ rõ, cần phải một việc chỉ do một tổ chức, một người chủ trì và chịu trách nhiệm chính.

- Đề nghị hai văn phòng (Gồm Văn phòng Đảng ủy và Văn phòng Sở) tập hợp báo cáo của các cần đơn vị rõ ràng, rành mạch, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, chất lượng. Trong đó bao gồm cả việc của hai trung tâm cũng cần phải có báo cáo rõ ràng như nhận được bao nhiêu việc, số việc làm được là bao nhiêu, đánh giá chất lượng, thời gian xử lý công việc nhanh, chậm như thế nào? Thời gian vừa qua, việc báo cáo hoạt động của các Trung tâm tại báo cáo chung của Đảng ủy, của Sở chưa được chú trọng đúng mức. Việc này càng cần thiết nhất là đối với Trung tâm hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, tư vấn và xúc tiến đầu tư bởi nếu Trung tâm này làm việc hiệu quả, chất lượng thì sẽ hỗ trợ rất tốt cho Sở trong việc thu hút đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, cải cách môi trường kinh doanh và ngược lại.

- Đề nghị (hoàn thành trước ngày 01/12/2017): 1) Văn phòng Sở cho thay bảng hiệu tên gắn ở các phòng, bảng tên trên bàn, thẻ đeo của các Trưởng, phó phòng, chuyên viên mới được thay đổi, bổ nhiệm, luân chuyển; 2) đ/c Kỷ thay bản phân công công việc trên phần mềm quản lý văn bản của Sở; 3) đ/c Thảo PTP ĐKKD đăng ký với Cục QL ĐKKD để phân cấp quyền Trưởng phòng cho đ/c Vũ Huy Cường ở phần mềm ĐKKD quốc gia và lập biên bản bản giao giữa TP cũ và mới; tập hợp các bài viết đăng web site của phòng ĐKKD gửi Văn phòng Sở; Tổng hợp điểm thi đua của từng người trong phòng ĐKKD năm 2017 4) đ/c Thuận đăng các thông tin có liên quan đến việc thay đổi tên phòng, các chức danh của từng người .v.v. trên web site; 5) các phòng cần kiện toàn lại các tổ công tác, các ban .v.v. mà hiện cán bộ phòng đang tham gia, khi có thay đổi cán bộ dẫn đến thay đổi tương ứng, nếu cần thiết thì phải để nghị lãnh đạo Sở đề nghị UBND tỉnh, cấp có thẩm quyền quyết định thay đổi, bổ sung cho phù hợp . v.v.

- Đề nghị lãnh đạo Sở quan tâm, tạo điều kiện để phòng ĐKKD, các phòng, trung tâm và Văn phòng Sở thực hiện việc giao lưu học hỏi kinh nghiệm với một số tỉnh bạn.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện công tác Đảng, Đoàn thể và nhiệm vụ chuyên môn tháng 11/2017 và nhiệm vụ tháng 12/2017 báo cáo Đảng ủy, Lãnh đạo Sở, Văn phòng Đảng ủy, Văn phòng Sở.

Yêu cầu cán bộ, đảng viên công chức trong phòng thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao./.

11_2017 Phong ĐKKD bao cao cong tac thang 11.doc

Tong ket Dang 2017 (2).pdf

 

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: