Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Văn phòng
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
Phổ biến pháp luật ngành Kế hoạch và Đầu tư
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 02/12/2016 10:35 SA 
 
Công văn số 1489/SKHĐT-ĐKKD ngày 30/11/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tăng cường phối hợp quản lý nhà nước đối với việc thực hiện thu hồi GCN ĐKDN của các doanh nghiệp có vi phạm. 
 
            Thời gian vừa qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương nhận được một số công văn đề nghị cưỡng chế bằng biện pháp thu hồi Giấy chứng nhận ĐKDN (GCN ĐKDN) của Cơ quan Thuế, cơ quan Hải Quan. Việc thu hồi GCN ĐKDN trong trường hợp này sẽ được thực hiện theo khoản 1, điều 62 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp.

Đồng thời, Sở KH&ĐT tỉnh Hải Dương cũng sẽ thường xuyên thực hiện việc thu hồi GCN ĐKDN của các doanh nghiệp, khi doanh nghiệp vi phạm điểm d, khoản 1, điều 211 Luật Doanh nghiệp 2014. Trước mắt, sẽ thực hiện các bước để thực hiện thu hồi các doanh nghiệp trong danh sách doanh nghiệp được cung cấp kèm theo Công văn số 6063/CT-KKT ngày 23/11/2016 của Cục Thuế tỉnh.

Để thống nhất việc thực hiện thu hồi GCN ĐKDN, tăng cường công tác phối hợp quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký, tránh những hậu quả xấu có thể xảy ra khi thực hiện việc thu hồi GCN ĐKDN, Sở KH&ĐT đề nghị:

1. Trường hợp thực hiện việc thu hồi GCN ĐKDN theo quy định tại khoản 1 điều 62 và khoản 5 điều 63 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp

1.1 Đề nghị cơ quan ban hành văn bản đề nghị thu hồi GCN ĐKDN ghi rõ tình huống bị thu hồi là Doanh nghiệp đã bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo quy định tại Khoản 26 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, không ghi chung chung là căn cứ tình hình chấp hành nghĩa vụ nộp thuế như hiện nay. Đồng thời, để thêm căn cứ cho việc thu hồi GCN ĐKDN, đề nghị gửi kèm theo các Quyết định cưỡng chế của cơ quan Thuế, cơ quan Hải Quan.

1.2 Sau khi nhận được các văn bản (nêu tại ý 1.1 trên), Phòng ĐKKD – Sở KH&ĐT sẽ triển khai các bước theo quy định tại khoản 3 và khoản 5 điều 63 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. Trong đó có việc ban hành Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi GCN ĐKDN/GCN ĐKHĐ/GCN ĐĐKD theo mẫu tại Phụ lục V-15 Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. Thông báo gửi doanh nghiệp vi phạm để yêu cầu đến giải trình đồng thời gửi các cơ quan Thuế, Hải Quan.

1.3. Trong trường hợp doanh nghiệp bị Thông báo (nêu ở mục 1.2) không đến cơ quan ĐKKD để giải trình thì việc thu hồi GCN ĐKDN sẽ được thực hiện khá nhanh (khoảng 1 tháng). Trong khi đó rất có thể các doanh nghiệp này đang trong tình trạng bị theo dõi, điều tra, xử lý, nợ đọng ngân hàng, nợ doanh nghiệp khác, nợ lương, bảo hiểm của người lao động, hoặc đang bị kiện ra Tòa … Để tránh các hậu quả xấu, khó xử lý, đề nghị các cơ quan, các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân có liên quan khẩn trương, chủ động áp dụng các biện pháp để bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của mình trước khi phòng ĐKKD ra Quyết định thu hồi GCN ĐKDN của các doanh nghiệp này.

Quy trình, nội dung Thông báo, Quyết định … để thực hiện việc thu hồi GCN ĐKDN sẽ được thực hiện trên hệ thống ĐKKD quốc gia (dangkykinhdoanh.gov.vn).

1.4. Trong trường hợp doanh nghiệp bị Thông báo (nêu ở mục 1.2 trên) đến cơ quan ĐKKD để giải trình, theo khoản 3 điều 63 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP thì phòng ĐKKD lại chưa thể ra được Quyết định thu hồi. Việc này có thể gây vướng mắc nếu sau mỗi Thông báo vi phạm mà doanh nghiệp lại đến tại phòng ĐKKD để giải trình thì phòng ĐKKD cũng chưa thể thu hồi GCN ĐKDN, vì vậy Sở KH&ĐT đề nghị Bộ KH&ĐT, Cục QL ĐKKD sớm có hướng để xử lý, quy định hiện nay không nói doanh nghiệp giải trình có được chấp nhận hay không mà chỉ cần doanh nghiệp có đến phòng ĐKKD là chưa thể thực hiện thu hồi.

Để cùng tháo gỡ vướng mắc này, đề nghị cơ quan Thuế, cơ quan Hải Quan báo cáo lên Bộ Tài Chính, Tổng Cục thuế … xin ý kiến để thống nhất cách xử lý.

2. Trường hợp thực hiện việc thu hồi GCN ĐKDN khi doanh nghiệp vi phạm điểm c, điểm d, khoản 1, điều 211 Luật Doanh nghiệp 2014.

Cùng vởi việc thường xuyên thực hiện việc thu hồi GCN ĐKDN có vi phạm, trong thời gian sắp tới, phòng ĐKKD sẽ thực hiện các bước để thực hiện thu hồi GCN ĐKDN các doanh nghiệp có tên trong danh sách doanh nghiệp được cung cấp kèm theo Công văn số 6063/CT-KKT ngày 23/11/2016 của Cục Thuế tỉnh. DANH SÁCH DOANH NGHIỆP ĐÓNG MÃ SỐ THUẾ DO BỎ ĐỊA CHỈ KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN TOÀN TỈNH ĐẾN NGÀY 30.10.2016 được đăng tải kèm công văn này trên website của Sở KH&ĐT tại địa chỉ: sokhdt.haiduong.gov.vn.

Phòng ĐKKD dự kiến sẽ ban hành Quyết định thu hồi GCN ĐKDN của các doanh nghiệp này vào khoảng tháng 4/2017 nếu các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp, các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan không có ý kiến phản đối bằng văn bản.

3. Yêu cầu doanh nghiệp bị thu hồi GCN ĐKDN nghiêm túc thực hiện việc giải thể doanh nghiệp

Khoản 6 điều 63 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về ĐKDN quy định, sau khi nhận được Quyết định thu hồi GCN ĐKDN, doanh nghiệp thực hiện thủ tục giải thể theo quy định tại Điều 203 Luật Doanh nghiệp, vì vậy Sở KH&ĐT yêu cầu các doanh nghiệp bị thu hồi GCN ĐKDN nghiêm túc thực hiện việc giải thể doanh nghiệp.

4. Phối hợp xử lý thu hồi GCN ĐKDN và số liệu thống kê doanh nghiệp

4.1 Trong tất cả các tình huống mà Sở KHĐT triển khai việc thu hồi GCN ĐKDN, đề nghị các cơ quan, các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân có liên quan khẩn trương, chủ động áp dụng các biện pháp để bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của mình trước (và sau trong thời gian 6 tháng) khi phòng ĐKKD ra Quyết định thu hồi GCN ĐKDN của các doanh nghiệp có vi phạm. Trong những trường hợp phức tạp như Doanh nghiệp còn nợ đọng thuế, nợ tiền thuê đất của nhà nước, nợ lương, nợ bảo hiểm của người lao động, đang là đối tượng bị theo đõi, còn nợ đọng các ngân hàng  ... thì cần thông báo ngay, có quan điểm rõ ràng về việc Sở KH&ĐT có áp dụng biện pháp thu hồi Giấy chứng nhận ĐKDN hay không.

4.2 Việc Sở KH&ĐT đẩy mạnh việc thu hồi GCN ĐKDN chắc chắn sẽ làm thay đổi các số liệu thống kê về đăng ký doanh nghiệp, về tình hình cân đối thu nộp ngân sách của các doanh nghiệp đang còn nợ đọng …, vì vậy đề nghị cơ quan Thống kê, cơ quan Thuế, Công an … chủ động cung cấp thông tin, nắm bắt tình hình, báo cáo cấp có thẩm quyền, đề xuất hướng xử lý, giải quyết phù hợp, kịp thời.

4.3 Đồng thời, Sở KH&ĐT cũng đề nghị Cục Thuế, Công An tỉnh, các cơ quan có liên quan đưa vào diện cảnh báo rủi ro cao đối với các đối tượng đã bị thu hồi GCN ĐKDN mà không thực hiện việc giải thể.

5. Khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị

5.1. Khoản 1, điều 203 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định, Cơ quan ĐKKD, phải thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, tuy nhiên Cục QLĐKKD cần có hướng dẫn cụ thể hơn cũng như có mẫu Thông báo (do cơ quan ĐKKD tự ra thông báo, khác với Thông báo giải thể khi Doanh nghiệp nộp Hồ sơ giải thể).

5.2. Mặc dù Luật DN 2014 có quy định về việc DN phải thực hiện thủ tục giải thể sau khi có Quyết định thu hồi GCN ĐKDN nhưng hầu hết không có doanh nghiệp nào đã bị thu hồi GCN ĐKDN đi làm thủ tục giải thể, đây là một thực tế. Như vậy, dù nợ được “treo” nhưng bản chất cuối cùng là nhà nước, chủ nợ sẽ mất đi các khoản phải thu, có thể là rất lớn, trong đó có tiền thuế, tiền thuê đất .v.v. Một số doanh nghiệp bị thu hồi GCN ĐKDN vẫn còn đang nợ thuế, nợ ngân hàng, nợ tiền thuê đất và các nghĩa vụ tài chính, nghĩa vụ với người lao động, mang theo hóa đơn bất hợp pháp.... thậm chí lâm vào phá sản, nếu việc thu hồi GCN ĐKDN không thận trọng sẽ có thể gây hậu quả khó lường và khó sửa chữa được.

Do đó, đề nghị các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân có liên quan thường xuyên quan tâm đến tình trạng “sức khỏe” của doanh nghiệp, chủ động cập nhật, tra cứu về tình trạng doanh nghiệp trên các cổng thông tin như: dangkykinhdoanh.gov.vn, gdt.gov.vn; sokhdt.haiduong.gov.vn ..., áp dụng các biện pháp xử lý kịp thời theo các quy định của pháp luật hiện hành.

5.3. Mặt khác, Sở KH&ĐT kính đề nghị các cơ quan TW có thẩm quyền nghiên cứu, sớm đưa ra quy định cơ quan thuế, cơ quan hải quan kiện các doanh nghiệp còn nợ đọng dây dưa ra Tòa, thay vì chỉ dùng biện pháp hành chính là thu hồi GCN ĐKDN. Hiện nay, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 đã quy định tổ chức công đoàn sẽ chịu trách nhiệm khởi kiện các doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Vậy Sở KH&ĐT trân trọng thông tin và đề nghị các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân có liên quan phối hợp triển khai thực hiện/.

1489SKHDT-DKKD vv tăng cường phối hợp QLNN đối với việc thu hồi GCN ĐKDN của DN vi phạm.PDF 

Danh sach DN bo dia chi KD gui Phong DKKD 15112016.xls