Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Văn phòng
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
Phổ biến pháp luật ngành Kế hoạch và Đầu tư
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 31/01/2019 8:32 SA 
 
Công văn số 192/SKHĐT-ĐKKD ngày 24/01/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Về việc tham gia vào Dự thảo Báo cáo nhiệm vụ phát triển DN năm 2019 trên địa bàn tỉnh

 

Công văn số 192/SKHĐT-ĐKKD ngày 24/01/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Về việc tham gia vào Dự thảo Báo cáo nhiệm vụ phát triển DN năm 2019 trên địa bàn tỉnh                             

Kính gửi: Các Sở, ngành trong tỉnh; UBND các huyện, TP, thị xã; Các phòng chuyên môn thuộc Sở.

Triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; Nghị quyết số 15/NQ-TU và Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2019, phấn đấu đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh có khoảng 20 ngàn DN, trong đó năm 2019 có 2.500 DN thành lập mới, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng Dự thảo Báo cáo những nhiệm vụ giải pháp đẩy mạnh phát triển mới các doanh nghiêp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, nhiệm vụ kế hoạch phát triển DN năm 2019.

Để hoàn thiện Dự thảo Báo cáo trước khi báo cáo UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan có ý kiến tham gia bằng văn bản đối với nội dung Dự thảo Báo cáo trên (có Dự thảo Báo cáo gửi kèm theo), trong đó đề nghị các cơ quan, địa phương tập trung cho ý kiến về các nội dung sau:

1/ Chỉ tiêu số lượng DN thành lập mới năm 2019, nhất là chỉ tiêu chuyển đổi hộ kinh doanh thành DN phân theo địa bàn từng huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh.

2/ Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tổ chức thực hiện để đạt được chỉ tiêu kế hoạch thành lập mới DN năm 2019 đề ra.

Ý kiến tham gia của quý cơ quan, địa phương đề nghị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30/01/2019 để kịp tổng hợp, hoàn thiện báo cáo UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị quý đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện./.

CVKHPTDN2019 (Autosaved).docx

Giảm pháp phát triển DN năm 2020.doc

PTDN.docx

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: