Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Văn phòng
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
Phổ biến pháp luật ngành Kế hoạch và Đầu tư
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 29/11/2017 9:04 SA 
 
Cơ quan ĐKKD phối hợp với BHXH tỉnh thực hiện quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký 
 

 Thực hiện Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp quy định tại Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 29/6/2017 của UBND tỉnh và các quy định của pháp luật hiện hành;

Theo đề nghị của BHXH tỉnh tại công văn số 1564/BHXH-KTTN về việc phối hợp đôn đốc  thu nợ BHXH, BHYT, BHTN (có danh sách doanh nghiệp kèm theo).

Ngày 24/11/2017 phòng ĐKKD, Sở KH&ĐT tỉnh Hải Dương đã ban hành công văn số 4111/KHĐT-ĐKKD  đề nghị các doanh nghiệp nộp BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động làm việc trong doanh nghiệp theo danh sách BHXH đã gửi kèm Công văn 1564.

Công văn 1564/BHXH-KTTN về việc phối hợp đôn đốc thu nợ BHXH, BHYT, BHTN và danh sách doanh nghiệp kèm theo và Công văn số 4111/KHĐT-ĐKKD về việc phối hợp đôn đốc nộp BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động trong doanh nghiệp được đăng tải kèm theo tin này.

                                            Phòng Đăng ký kinh doanh

0_CV4111_KHDT_DKKD1.PDF

1_CV1564_BHXH_KTTN1.PDF

DSkemtheoCV1564_BHXH_KTTN1.PDF

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: