Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Văn phòng
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
Phổ biến pháp luật ngành Kế hoạch và Đầu tư
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 23/08/2019 9:06 SA 
 
TỈNH HẢI DƯƠNG THỰC HIỆN HỖ TRỢ ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI DOANH NGHIỆP 
 
          Để thực hiện Kế hoạch phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 và những năm tiếp theo; tạo điều kiện khuyến khích thành lập mới các doanh nghiệp, vừa qua Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVI đã thông qua Nghị quyết Quy định một số chính sách hỗ trợ đăng ký thành lập mới doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2019 - 2022.. Theo đó ngoài các chính sách hỗ trợ các DNNVV theo Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa, tỉnh Hải Dương còn thực hiện hỗ trợ các DN đăng ký thành lập mới về: lệ phí đăng ký doanh nghiệp, phí công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp, chi phí sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số. Các nội dung hỗ trợ trên được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2019 đến hết năm 2022. Nội dung hỗ trợ, định mức hỗ trợ, đối tượng được hưởng hỗ trợ được quy định chi tiết  Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 (đăng tải kèm theo Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND).
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: