Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Văn phòng
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
Phổ biến pháp luật ngành Kế hoạch và Đầu tư
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 21/03/2017 8:08 SA 
 
Chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 của Quỹ phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa 
 
 

Ngày 06/3/2017, Quỹ phát triển Doanh nghiệp nhỏ đã vừa có công văn số 30/QDNNVV-NVUT về việc triển khai các Chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017.

Ban Biên tập website Sở Kế hoạch và Đầu tư xin đăng tải toàn văn Chương trình hỗ trợ nói trên của Quỹ. Chương trình cũng đã được đăng tải chi tiết trên Trang thông tin điện tử Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, địa chỉ phattriendnnvv.mpi.gov.vn.

                                                     

                                                                 Phòng Đăng ký kinh doanh

Quy ho tro phat trien doanh nghiep nho va vua.pdf

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: