Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Văn phòng
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
Phổ biến pháp luật ngành Kế hoạch và Đầu tư
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 07/04/2017 8:41 SA 
 
Kế hoạch củng cố, xây dựng, phát triển tổ chức đảng và đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2017 - 2020 
 
 

          Ngày 20/3/2017 Ban Chỉ đạo xây dựng đảng và đoàn thể chính trị - xã hội, Tỉnh ủy Hải Dương đã ban hành Kế hoạch số 01-KH/BCĐ về việc củng cố, xây dựng, phát triển tổ chức đảng và đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2017 – 2020. Mục tiêu từ nay đến năm 2020, mỗi năm toàn tỉnh thành lập được 20 - 30 tổ chức cơ sở Đảng; Ban thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh chỉ đạo thành lập được 25 – 30 tổ chức công đoàn cơ sở; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh chỉ đạo thành lập được 10 – 20 tổ chức cơ sở trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Trong năm 2017, mỗi Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy và Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh thành lập được ít nhất 01 tổ chức đảng, 01 tổ chức công đoàn và 01 tổ chức đoàn thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Để thực hiện những mục tiêu nêu trên, Ban chỉ đạo đã xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ngành liên quan, các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy.

Ban biên tập website Sở Kế hoạch và Đầu tư xin đăng tải toàn văn Kế hoạch số 01-KH/BCĐ nói trên của Ban chỉ đạo xây dựng đảng và đoàn thể chính trị - xã hội./.

 

                                                                            Phạm Thị Thu Hiền

KH 01_KH_BCĐ .pdf

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: