Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Văn phòng
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
Phổ biến pháp luật ngành Kế hoạch và Đầu tư
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 20/10/2017 3:23 CH 
 
Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển" 
 
          BBT. Hưởng ứng phong trào thi đua "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển" do Thủ tướng Chính phủ phát động, để phong trào thi đua được triển khai rộng khắp, đạt hiệu quả cao, đúng vào ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh đã ký Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển". 
             Trân trọng giới thiệu với bạn đọc.
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: