Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Văn phòng
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
Phổ biến pháp luật ngành Kế hoạch và Đầu tư
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 07/09/2018 3:44 CH 
 
MỘT SỐ QUY ĐỊNH MỚI CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH 
 
 

I. Nghị định 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 19/5/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp

Ngày 23/8/2018 Chính phủ ban hành Nghị định 108/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2016 của Chính phủ về đăng ký doạnh nghiệp.

Nghị định 108/2018/NĐ-CP giải quyết một số vướng mắc trong các thủ tục đăng ký doanh nghiệp, trong đó có những quy định được sửa đổi theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính trong hồ sơ ĐKDN. Một số điểm mới nổi bật đáng lưu ý đó là:

- Đơn giản hóa hồ sơ đăng ký công ty TNHH MTV

- Cho phép chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi

- Đơn giản hóa việc đăng ký địa điểm kinh doanh

- Không bắt buộc công chứng/chứng thực văn bản ủy quyền

- Các vấn đề về con dấu

- Một số vấn đề về đăng ký thay đổi nội dung ĐKDN

- Các vấn đề về cấp lại GCNĐKDN, thu hồi GCNĐKDN

- Giải quyết thủ tục ĐKDN theo Quyết định  của Tòa án hoặc Trọng tài

- Chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp

II. Quyết định số 27/2018/QĐ-TTG ban hành HỆ THỐNG NGÀNH KINH TẾ VIỆT NAM

Ngày 6/7/2018 Thủ tướng chính phủ ra Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ban hành HỆ THỐNG NGÀNH KINH TẾ VIỆT NAM, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 8 năm 2018 và thay thế cho Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.

Trong đó quy định danh mục và nội dung Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, bao gồm:

1. Danh mục Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam gồm 5 cấp:

- Ngành cấp 1 gồm 21 ngành được mã hóa theo bảng chữ cái lần lượt từ A đến U;

- Ngành cấp 2 gồm 88 ngành; mỗi ngành được mã hóa bằng hai số theo ngành cấp 1 tương ứng;

- Ngành cấp 3 gồm 242 ngành; mỗi ngành được mã hóa bằng ba số theo ngành cấp 2 tương ứng;

- Ngành cấp 4 gồm 486 ngành; mỗi ngành được mã hóa bằng bốn số theo ngành cấp 3 tương ứng;

- Ngành cấp 5 gồm 734 ngành; mỗi ngành được mã hóa bằng năm số theo ngành cấp 4 tương ứng.

2. Nội dung Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam giải thích rõ những hoạt động kinh tế gồm các yếu tố được xếp vào từng bộ phận, trong đó:

- Bao gồm: Những hoạt động kinh tế được xác định trong ngành kinh tế;

- Loại trừ: Những hoạt động kinh tế không được xác định trong ngành kinh tế nhưng thuộc các ngành kinh tế khác.

Kể từ ngày 20/8/2018, các doanh nghiệp khi làm thủ tục hồ sơ đăng ký doanh nghiệp với cơ quan Đăng ký kinh doanh cần tuân thủ đúng việc đánh mã ngành kinh tế cấp 4 đối với các ngành, nghề đăng ký theo quy định tại Quyết định 27/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần được hướng dẫn xử lý, đề nghị doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với cơ quan ĐKKD theo số điện thoại liên hệ:

+ Phòng chuyên môn: 0220.3859412.

+ Bộ phận tiếp nhận hồ sơ: 0220.3837719.

Nghị định 108/2018/NĐ-CPQuyết định số 27/2018/QĐ-TTG được đăng tải kèm theo tin này.

                                                 Phạm Thị Thu Hiền

                                     Phó trưởng phòng Đăng ký kinh doanh

NĐ108(suadoiNĐ78ĐKDN).pdf

quyet-dinh-27-2018-qd-ttg-ban-hanh-he-thong-nganh-kinh-te-viet-nam.pdf

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: