Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Văn phòng
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
Phổ biến pháp luật ngành Kế hoạch và Đầu tư
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 22/12/2016 9:23 SA 
 
Miễn phí đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử 
 
         Ngày 10/11/2016, Bộ Tài chính ban hành thông tư số 215/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

         Thông tư 215/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

          Theo đó, Thông tư này áp dụng đối với người nộp, tổ chức thu phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

          Để tăng cường việc đăng ký qua mạng điện tử, Thông tư 215/2016/TT-BTC đã chính thức miễn phí đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

        Trước đó, phòng ĐKKD - sở KH&ĐT tỉnh Hải Dương đã ban hành công văn số 1488/KHĐT-ĐKKD ngày 14/6/2016 về việc đề nghị tăng cường đăng ký qua mạng điện tử. Trong công văn 1488 có mục đề nghị miễn lệ phí cho doanh nghiệp đăng ký qua mạng điện tử ...

          Về trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh qua mạng trực tuyến được hướng dẫn chi tiết tại Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia (dangkykinhdoanh.gov.vn). Hỗ trợ đường dây nóng 04-3848-9912; Đăng ký doanh nghiệp: May Iẻ 304.

           Về hồ sơ, biểu mẫu đăng ký doanh nghiệp, đề nghị tham khảo tại website sokhdt.haiduong.gov.vn. Để được hỗ trợ khi cần thiết, đề nghị liên hệ phòng ĐKKD, điện thoại 03203.859412; 03203.837698; Đường dây nóng: 0937.116.866 (Lê Xuân Hiền, Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh - Sở KH&ĐT tỉnh Hải Dương); Email: dkkdhd@gmail.com; Website: sokhdt.haiduong.gov.vn; dangkykinhdoanh.gov.vn.

           Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

 http://haiduong.gov.vn/ChinhQuyen/TTChiDaoDieuHanh/Pages/Mi%E1%BB%85n-ph%C3%AD-%C4%91%C4%83ng-k%C3%BD-doanh-nghi%E1%BB%87p-qua-m%E1%BA%A1ng-%C4%91i%E1%BB%87n-t%E1%BB%AD.aspx
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: