Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Văn phòng
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
Phổ biến pháp luật ngành Kế hoạch và Đầu tư
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 23/08/2019 9:07 SA 
 
QUY ĐỊNH MỚI VỚI LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP 
 
          Ngày 05 tháng 8 năm 2019 Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 47/2019/TT-BTC quy định mức thu,chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng  phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh  nghiệp thay thế Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính  Theo đó lệ phí đăng ký doanh nghiệp sẽ giảm từ 100.000 đồng/lần như hiện nay xuống còn 50.000 đồng/lần; phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp giảm từ 300.000 đồng/lần như hiện nay xuống còn 100.000 đồng/lần. Thông tu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/9/2019. Trên địa bàn tỉnh Hải Dương, khi các DN làm thủ tục đăng ký doanh nghiệp, ngoài các đối tượng doanh nghiệp được hưởng chính sách hỗ trợ đăng ký thành lập mới DN theo Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019, các đối tượng DN còn lại thực hiện theo thông tư này.
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: