Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Văn phòng
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
Phổ biến pháp luật ngành Kế hoạch và Đầu tư
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 28/12/2017 2:27 CH 
 
Tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP 
 

Năm 2017 các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh Hải Dương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp. Với tinh thần hành động quyết liệt, môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh đã có bước chuyển biến tích cực, tạo động lực cho sự phát triển của các doanh nghiệp. Năm 2017 ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ về số lượng doanh nghiệp thành lập mới: 1.568 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 6.482 tỷ đồng (tăng 30,1% về số lượng doanh nghiệp và tăng 77,7% về số vốn đăng ký so với năm 2016) và là một trong những yếu tố quan trọng, đóng góp vào mức tăng trưởng 8,9% của kinh tế tỉnh nhà.

Ban biên tập Website Sở Kế hoạch và Đầu tư xin đăng tải toàn văn Báo cáo tổng kết năm 2017 về tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp.

Trân trọng giới thiệu cùng Bạn đọc.

BC tong ket NQ35.2017.pdf

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: