Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Văn phòng
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
Phổ biến pháp luật ngành Kế hoạch và Đầu tư
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 17/11/2016 6:48 CH 
 
Thông báo về việc chuyển đổi Công ty liên doanh công trình Hữu Nghị 
 

        Thông báo số 2943/TB-ĐKKD ngày 17/11/2016 của Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc chuyển đổi Công ty liên doanh công trình Hữu Nghị

Ngày 15/11/2016, Phòng ĐKKD – Sở KH&ĐT tỉnh Hải Dương nhận được hồ sơ đề nghị chuyển đổi từ Doanh nghiệp nhà nước là Công ty liên doanh công trình Hữu Nghị thành Công ty TNHH một thành viên là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cầu đường 816 (chủ sở hữu là Tổng Công ty XDCT giao thông 8 – CTCP). Bản sao Giấy đề nghị ĐKDN được copy, gửi kèm theo Công văn này.

Công ty liên doanh công trình Hữu Nghị (số ĐKKD 109668 do Ủy ban kế hoạch Nhà nước tỉnh Hải Hưng (cũ) cấp lần đầu ngày 7/10/1995; địa chỉ: Thôn Lỗ Sơn, thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương).

Việc chuyển đổi thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 10599/BKHĐT-PTDN ngày 30/11/2015 của Bộ KH&ĐT, Luật Doanh nghiệp 2014 và các quy định của pháp luật khác có liên quan. Ngày 18/01/2016, Công ty liên doanh công trình Hữu Nghị đã cơ bản hoàn thiện hồ sơ và gửi để phòng ĐKKD nghiên cứu, xem xét. Tuy nhiên, do phát hiện hồ sơ có vướng mắc chính về đăng ký vốn điều lệ nên ngày 22/01/2016, Sở KH&ĐT đã có Công văn số 80/KHĐT-ĐKKD về việc đề nghị hướng dẫn thực hiện việc chuyển đổi đối với Công ty liên doanh công trình Hữu Nghị gửi Bộ KH&ĐT, Cục quản lý ĐKKD, Cục PTDN, nêu rõ:  Trong Giấy CNĐKKD số 109668 cấp ngày 07/10/1995 ghi vốn là 38.677.677.000 đồng, trong khi đó hồ sơ chuyển nhượng, hồ sơ chuyển đổi lại chỉ ghi có 1.790.490.439 đồng. Công ty có Báo cáo giải trình số vốn tại Giấy chứng nhận ĐKKD số 109668 do UBKH tỉnh Hải Hưng nay là Sở KH&ĐT tỉnh Hải Dương cấp ngày 07/10/1995.

Sau đó, các Bộ KH&ĐT, Tài chính, GTVT, Tổng Công ty XDCT giao thông 8 – CTCP và Công ty liên doanh công trình Hữu Nghị đã có nhiều văn bản trao đổi với nhau nhằm tháo gỡ khó khăn mà Công văn số 80/KHĐT-ĐKKD đã nêu.

Ngày 04/11/2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Công văn số 9192/BKHĐT-ĐKKD ngày 02/11/2016 của Bộ Kế hoạch Đầu tư v/v đăng ký chuyển đổi công ty liên doanh công trình Hữu Nghị, trong đó có hướng dẫn Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ nội dung giải trình của doanh nghiệp để xem xét, xử lý hồ sơ đăng ký chuyển đổi của doanh nghiệp theo quy định.

Ngày 15/11/2016, Sở KH&ĐT tỉnh Hải Dương nhận được Công văn số 145/CVHN ngày 11/11/2016 của Công ty liên doanh công trình Hữu Nghị, trong đó Công ty một lần nữa cam kết chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ hồ sơ đã đề nghị đăng ký kinh doanh của đơn vị, đồng thời tiếp tục nêu các khó khăn, vướng mắc lớn khi chưa thực hiện được việc chuyển đổi doanh nghiệp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi, đời sống của người lao động cũng như thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước. Bản sao Công văn số 145/CVHN được copy, gửi kèm theo Công văn này.

Căn cứ Công văn số 9192/BKHĐT-ĐKKD, hồ sơ của chuyển đổi của doanh nghiệp và các nội dung đã giải trình (nêu trên), nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển theo tinh thần Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, Phòng ĐKKD – Sở KH&ĐT tỉnh Hải Dương trân trọng thông báo tới các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan như sau: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ chuyển đổi của doanh nghiệp (ngày 15/11), Phòng ĐKKD – Sở KH&ĐT tỉnh Hải Dương sẽ thực hiện cấp GCN ĐKDN mới cho doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước nếu các cơ quan, đơn vị, cá nhân (nêu tại mục kính gửi) không có ý kiến gì khác. Cụ thể, đến hết ngày 30/11/2016, nếu phòng ĐKKD – Sở KH&ĐT tỉnh Hải Dương không nhận được ý kiến phản đối việc cấp GCN ĐKDN mới cho doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước thì phòng ĐKKD sẽ thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận chuyển đổi từ Doanh nghiệp nhà nước là Công ty liên doanh công trình Hữu Nghị thành Công ty TNHH một thành viên là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cầu đường 816 (chủ sở hữu là Tổng Công ty XDCT giao thông 8 – CTCP).

Các ý kiến (nếu có) đề nghị xin gửi về Phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương (Địa chỉ: Số 58 Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương).

Thông báo này cũng được đăng tải công khai trên website của Sở KH&ĐT tỉnh Hải Dương (sokhdt.haiduong.gov.vn) và cũng trân trọng kính đề nghị Cục PTDN cho đăng tải công khai trên Web site của Cục (liên quan đến việc chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước).

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Quý cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan./.

 

 

 

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: