Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Văn phòng
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
Phổ biến pháp luật ngành Kế hoạch và Đầu tư
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 14/06/2018 4:09 CH 
 
Tiếp tục triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 
 
 

Ngày 22/05/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 12/CT-TTg về việc tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã 2012.

Chỉ thị đã đánh giá tình hình hoạt động, kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, khó khăn... của khu vực kinh tế tập thể với nòng cốt là HTX sau gần 5 năm triển khai Luật Hợp tác xã năm 2012.

Để Luật HTX năm 2012 tiếp tục được triển khai một cách hiệu quả và thực sự đi vào cuộc sống, Thủ tướng Chính phủ đã đề ra 6 nhiệm vụ giải pháp cụ thể(bao gồm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể và triển khai hỗ trợ HTX trên các lĩnh vực...) và giao trách nhiệm cụ thể cho các bộ cơ quan, địa phương triển khai thực hiện.

Chi tiết Chỉ thị 12/CT-TTg được đính kèm bài viết.

Phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân

CT_12_CT-TTg_Tang cuong cong tac trien khai thi hanh Luat HTX 2012.pdf

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: