Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Văn phòng
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
Phổ biến pháp luật ngành Kế hoạch và Đầu tư
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 19/04/2017 4:14 CH 
 
Về việc tổ chức Hội nghị đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2017 (lần thứ nhất) 
 
           Ngày 11/4/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương đã ban hành công văn số 891/UBND-VP về việc tổ chức Hội nghị đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2017 (lần thứ nhất).

Hội nghị nhằm kịp thời nắm bắt và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh; lắng nghe những ý kiến đóng góp, đề xuất, hiến kế của các doanh nghiệp về môi trường đầu tư kinh doanh, công tác chỉ đạo điều hành của các cấp chính quyền.

Thời gian: 1/2 ngày, sáng thứ năm, ngày 27 tháng 4 năm 2017.

Địa điểm: Hội nghị được tổ chức tại Trung tâm văn hóa tỉnh Hải Dương (Số 8 đường Hồng Quang - phường Quang Trung, thành phố Hải Dương).

Đầu mối liên hệ:

a) Đối với doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương, địa chỉ: Số 58, phố Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương. Điện thoại số: 0917.896.089 (đ/c Nguyễn Đình Kiêm - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư);  Số: 0937.118.866 (đ/c Lê Xuân Hiền, TP Đăng ký kinh doanh - đối với doanh nghiệp trong nước; Email: dkkdhd@gmail.com); Số 0972040982 (đ/c Nguyễn Danh Tú - TP Kinh tế đối ngoại - Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Email: danhtu1982@gmail.com).

b) Đối với doanh nghiệp trong khu công nghiệp: Ban QLCKCN địa chỉ: số 2, Đường Thanh niên, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương; Điện thoại: 03203.849457; Email: hangkcnhd.dt@gmail.com).

Vậy Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương trân trọng thông báo!

                                                           BBT Website Sở KH&ĐT

 

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: