Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Văn phòng
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
Phổ biến pháp luật ngành Kế hoạch và Đầu tư
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 09/03/2017 6:48 CH 
 
Yêu cầu báo cáo chuẩn bị Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2017 lần thứ nhất 
 
 

Kính gửi:     - Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành của tỉnh;    

                     - Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố;   

                     - Chủ tịch các Hội, Hiệp hội DN trên địa bàn tỉnh;

                     - Giám đốc các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (cả trong và ngoài nước).

Ngày 03/3/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được công văn số 454/UBND-VP ngày 02/3/2017 của UBND tỉnh Hải Dương về việc tham mưu tổ chức đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2017 (lần thứ nhất) (có bản copy kèm theo công văn này).

          Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở KH&ĐT đề nghị như sau:

1. Các Sở, Ban, Ngành của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Hội, Hiệp hội DN trên địa bàn tỉnh:

+ Tổng hợp kết quả giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp sau Hội nghị đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp ngày 14/7/2016.

+ Các Sở, Ban, Ngành tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp của tỉnh theo lĩnh vực ngành quản lý, đề xuất các giải pháp, biện pháp tháo gỡ.

+ UBND các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện, thành phố, thị xã, đề xuất các giải pháp, biện pháp tháo gỡ.

+ Hội, Hiệp hội DN trên địa bàn tỉnh tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp của tỉnh, đề xuất các giải pháp, biện pháp tháo gỡ.

+ Báo cáo về việc triển khai những nhiệm vụ, giải pháp được UBND tỉnh giao tại các chương trình, kế hoạch của UBND tỉnh, các Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh .v.v. để thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP, các Nghị quyết 19/NQ-CP, Đề án cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh PCI, Cam kết của Chủ tịch UBND tỉnh với Chủ tịch phòng CN &TM Việt Nam (VCCI) .v.v.

2. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (cả trong và ngoài nước) báo cáo khó khăn, vướng mắc, các kiến nghị, đề xuất, hiến kế để tỉnh Hải Dương tạo lập được môi trường kinh doanh, đầu tư tốt, thu hút mạnh mẽ đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển .v.v.

3. Các báo cáo (nêu ở mục 1 và 2 ở trên) đề nghị nêu rõ kết quả những việc đã làm được, chưa làm được, nguyên nhân, giải pháp và đề xuất, kiến nghị.

Báo cáo đề nghị gửi về Sở KH&ĐT (địa chỉ: số 58, đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương) trước ngày 20/3/2017 để tổng hợp báo cáo, bản mềm đề nghị gửi về địa chỉ Email: dkkdhd@gmail.com đối với doanh nghiệp trong nước; (danhtu1982@gmail.com đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Đối với các doanh nghiệp nằm trong các khu công nghiệp, cùng với việc gửi báo cáo về Sở KH&ĐT, đề nghị gửi về Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hải Dương (địa chỉ: số 2, Đường Thanh niên, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương; Điện thoại: 03203.849457; Email: hangkcnhd.dt@gmail.com).

4. Các phòng, trung tâm của Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm đôn đốc các cơ quan, đơn vị nộp báo cáo, sau đó tổng hợp báo cáo và gửi về phòng ĐKKD – Sở KH&ĐT trước ngày 25/3/2017 để tổng hợp báo cáo.

(Chi tiết đề nghị liên hệ các số điện thoại sau: 03203.859412 - phòng ĐKKD; 03203855762 - phòng Kinh tế đối ngoại; 03203.841623 – phòng Kinh tế ngành; 0320.858959 – phòng Thẩm định đầu tư trong nước – Sở KH&ĐT).
          268KHĐT-ĐKKD chuẩn bị tổ chức đối thoại DN.PDF

          UBND tỉnh Cong van 454 giao To chuc Hôi nghị doi thoai vơi DN (1).pdf

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: