Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 14/08/2017 7:48 SA 
 
Báo cáo tổng kết 30 năm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 
 

          BBT. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc báo cáo tổng kết 30 năm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn tỉnh (1987 - 2017), Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã để chuẩn bị và xây dựng nội dung báo cáo. Trên cơ sở thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động ĐTNN tại địa bàn và ý kiến tham gia của các Sở, ngành, địa phương, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp và giới thiệu nội dung báo cáo như sau:

         BC Tổng kết 30 năm ĐTNN.doc

Biểu TH thu hút ĐTNN.xls

Quốc gia, Vùng lãnh thổ đầu tư.doc

 

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: