Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 10/04/2013 2:04 CH 
 
Báo cáo FDI quý I năm 2013 tỉnh Hải Dương 
 

           I. Tình hình chung về FDI tại Hải Dương

Tính đến hết 31/3/2013, trên địa bàn tỉnh Hải Dương có 247 dự án đầu tư nước ngoài đến từ 23 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng vốn đầu tư đăng ký là 5.693,7 triệu USD (trong KCN là 118 dự án với số vốn 1.898,3 triệu USD, ngoài KCN là 129 dự án với số vốn 3.795,4 triệu USD). Tổng vốn đầu tư thực hiện của các Doanh nghiệp FDI đạt 2.505,9 triệu USD, đạt 44,%. Thu hút trên 110.300 lao động trực tiếp tại các Doanh nghiệp cùng hàng ngàn lao động gián tiếp khác.

          II. Tình hình đầu tư nước ngoài quý I năm 2013

1. Tình hình cấp Giấy chứng nhận đầu tư:

     3 tháng đầu năm 2013 tỉnh Hải Dương có 07 dự án mới được cấp GCNĐT với tổng vốn đăng ký 8,6 triệu USD (04 dự án trong KCN số vốn 5,7 triệu USD;3 dự án ngoài KCN, số vốn 2,9 triệu USD), bằng 72% so với cùng kỳ năm 2012; Điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 03 dự án với số vốn tăng thêm 20 triệu (02 dự án trong KCN với số vốn tăng thêm là 10 triệu, 01 dự án ngoài KCN 10 triệu USD) bằng 59,5% so với cùng kỳ năm 2012.

Tính chung cả cấp mới và tăng vốn, trong quý I/2013 tỉnh Hải Dương thu hút được  28,6 triệu USD bằng 62% so với cùng kỳ năm 2012.

Các dự án cấp mới trong 3 tháng đầu năm có quy mô vốn nhỏ. Các nhà đầu tư đến từ  Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc. Lĩnh vực đầu tư may mặc, chế tạo, cơ khí.

2. Tình hình triển khai:

a. Vốn thực hiện:

Tổng vốn đầu tư thực hiện 3 tháng đầu năm 2013 của các doanh nghiệp FDI ước đạt 54 triệu USD bằng 33,1% so với cùng kỳ năm 2012 (163 triệu USD), nâng tổng vốn đầu tư thực hiện của các doanh nghiệp FDI tại địa bàn đạt 2.509,9 triệu USD trên tổng số vốn đăng ký 5.693,7 triệu USD (44%).

b. Tình hình sản xuất kinh doanh:

Trong số 247 dự án FDI được cấp Giấy chứng nhận đầu tư còn hiệu lực trên địa bàn có 192 doanh nghiệp đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Doanh thu 3 tháng đầu năm của các doanh nghiệp FDI ước đạt 700 triệu USD, tăng 19,6 % so với cùng kỳ năm 2012 (585 triệu USD); trong đó doanh thu xuất khẩu ước đạt 600 triệu USD, tăng 22,2%  so với cùng kỳ 2012 (479 triệu USD).

+ Nhập khẩu ước đạt 700 triệu USD, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2012 (635triệu USD).

+ Thuế và các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước đạt 20 triệu USD, bằng  99% cùng kỳ năm 2012 (20,2 triệu USD).

+ Tổng số lao động tại các doanh nghiệp FDI đạt trên 110.300 người.                                                                                        

III. Dự kiến cả năm 2013:

- Vốn đầu tư ước đạt: 250 triệu USD (trong đó cấp mới 100 triệu USD, vốn tăng thêm 150 triệu USD.

- Vốn đầu tư thực hiện ước đạt: 250 triệu USD

- Doanh thu ước đạt: 2.900 triệu USD

- Nộp ngân sách ước đạt: 100 triệu USD

IV. Một số nhiệm vụ và giải pháp trong công tác chỉ đạo điều hành năm 2013

- Tiếp tục xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng, đảm bảo điện cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.

- Chú trọng công tác vận động xúc tiến đầu tư theo hướng trọng điểm, đồng thời xây dựng kế hoạch xúc tiến cụ thể.

- Kiên quyết từ chối tiếp nhận các dự án có kỹ thuật, công nghệ lạc hậu, hiệu quả kinh tế - xã hội thấp, các dự án gây ô nhiễm đến môi trường. Ưu tiên thu hút các dự án có vốn đầu tư nước ngoài từ những quốc gia có tiềm lực về vốn, công nghệ, trình độ quản lý.

- Bên cạnh các biện pháp thu hút đầu tư, năm 2013 tăng cường công tác quản lý đối với các dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư: Chú trọng nâng cao hiệu quả vốn đầu tư, tập trung thúc đẩy tiến độ giải ngân của các dự án đang đầu tư xây dựng, hỗ trợ một số dự án lớn triển khai, đồng thời tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

- Thực hiện kịp thời công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án đầu tư.

- Tăng cường kiểm tra, kiên quyết thu hồi đất đối với các chủ đầu tư đã được thuê đất nhưng không triển khai dự án theo tiến độ quy định, giao đất cho các dự án khác đầu tư có hiệu quả hơn, tránh tình trạng lãng phí đất. Tạo điều kiện thuận lợi để các dự án sớm đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Thu hút các nhà đầu tư vào đầu tư hạ tầng các KCN, CCN đã được quy hoạch để tạo điều kiện thu hút các dự án đầu tư vào sản xuất kinh doanh. Khuyến khích các doanh nghiệp xây dựng nhà xưởng 2-3 tầng để nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

                                         Nguồn: Phòng Kinh tế đối ngoại

                                       Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương

               

Files attachment:

Bao cao FDI theo doi tac dau tu.doc 

 

 

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: