Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 07/09/2018 8:53 SA 
 
Báo cáo số 1543/BC-SKHĐT ngày 06/9/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư 
 

Về việc rà soát các dự án đầu tư đã được UBND cấp huyện chấp thuận đầu tư cho các hộ kinh doanh, cá nhân có nhu cầu giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, chuyển mục đích sử dụng đất trong giai đoạn từ ngày 15/7/2015 cho đến ngày 31/7/2018 trên địa bàn tỉnh Hải Dương

9.2018 BC về việc chấp thuận đầu tư của UBND cấp huyện cho các hộ giai đoạn từ 15.7.2015 đến 31.8.2018.doc

9.2018 BC về việc chấp thuận đầu tư của UBND cấp huyện cho các hộ giai đoạn từ 15.7.2015 đến 31.8.2018.pdf

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: