Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 13/04/2018 5:00 CH 
 
Công văn số 562/SKHĐT-ĐT,TĐ-&GSĐT ngày 13/4/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư 
V/v đề nghị tuyên truyền các quy hoạch được công bố và đẩy mạnh đăng ký kinh doanh qua mạng

                Kính gửi:         - Sở Thông tin truyền thông

                                                 - Đài Phát thanh truyền hình Hải Dương;

                                                 - Báo Hải Dương.         

 

           Thời gian vừa qua, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Dương, Báo Hải Dương đã tích cực, chủ động có nhiều chương trình, chuyên mục, tin, bài ... kịp thời thông tin để giúp người dân, doanh nghiệp thuận lợi, nhanh chóng đối với việc tiếp cận quy trình, thủ tục, hồ sơ đối với lĩnh vực đăng ký đầu tư, đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, theo phản ánh từ người dân, doanh nghiệp thì vẫn có nhiều người chưa tiếp cận được các thông tin về quy hoạch các ngành, lĩnh vực, các quy định của nhà nước liên quan tới đăng ký đầu tư; hồ sơ, trình tự, thủ tục, cách thức đăng ký kinh doanh qua mạng, điều này đã làm giảm tính hấp dẫn của môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh. Để khắc phục tình trạng này, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị sở Thông tin truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Dương, Báo Hải Dương đẩy mạnh tuyên truyền một số nội dung như sau:  

1. Về việc công khai các quy hoạch, kế hoạch, các quy định của nhà nước liên quan tới công tác đăng ký đầu tư

- Các quy hoạch, kế hoạch (như: Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch các ngành, lĩnh vực: Giao thông, vận tải, xây dựng, nông nghiệp phát triển nông thôn, quy hoạch các cụm công nghiệp .v.v.) và các quy định của nhà nước liên quan tới công tác đăng ký đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổng hợp và đăng tải lên Website của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại địa chỉ: ttp://sokhdt.haiduong.gov.vn mục Quy hoạch và phát triển kinh tế xã hội.

- Quy trình, thủ tục, hồ sơ đăng ký đầu tư cũng được đăng tải trên Website của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại địa chỉ: http://skhdt.haiduong.gov.vn mục Đầu tư trong nước.

- Các quy hoạch, kế hoạch trên cũng đã được đăng tải trên web site của UBND tỉnh, các Sở, Ban, Ngành, UBND cấp huyện.

- Trên website của UBND tỉnh, các Sở, Ban, Ngành, UBND cấp huyện đều thiết kế mục HỎI – ĐÁP và số điện thoại đường dây nóng để phục vụ, rất mong người dân, doanh nghiệp chủ động, tích cực tra cứu, liên hệ, trao đổi thông tin.

2. Về đăng ký kinh doanh qua mạng điện tử

Hiện nay đăng ký kinh doanh hoàn toàn có thể thực hiện rất thuận tiện qua mạng (người dân và doanh nghiệp có thể gửi hồ sơ 24/24h, 7/7 ngày, hạn chế việc phải đi lại, chờ đợi, ...). Tuy nhiên, hiện nay nhiều người dân, doanh nghiệp chưa biết đến dịch vụ này và vẫn áp dụng cách làm cũ rất mất thời gian, công sức, đi lại, chờ đợi .v.v.

Vì vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị người dân, doanh nghiệp chủ động, tích cực thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh qua mạng điện tử tại trang Website: dangkykinhdoanh.gov.vn; hồ sơ, trình tự, thủ tục, các biểu mẫu có thể tải tại Website của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại địa chỉ http://skhdt.haiduong.gov.vn, mục Đăng ký doanh nghiệp.

Để thuận lợi và nhanh chóng thực hiện các thủ tục về đăng ký doanh nghiệp, người dân, doanh nghiệp cũng nên sử dụng dịch vụ tư vấn (có nhiều nội dung hoàn toàn miễn phí) của Trung tâm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, tư vấn và xúc tiến đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư), các Văn phòng Luật sư .v.v.. Thực hiện cam kết giữa UBND tỉnh Hải Dương và Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam về việc cắt giảm một nửa thời gian đăng ký doanh nghiệp, thời gian đăng ký doanh nghiệp tại tỉnh Hải Dương thực hiện tối đa 2 ngày ( phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tối đa 2 ngày có kết quả, kể từ ngày hồ sơ hợp lệ).

Nội dung các thông tin trên cũng được đăng tải trên các website, công khai ở bộ phận ‘’một cửa’’ của sở Kế hoạch và Đầu tư, cung cấp cho người dân, doanh nghiệp biết để thực hiện và giám sát việc thực hiện của cơ quan nhà nước. Trường hợp có nội dung cần trao đổi, thông tin đề nghị liên hệ đường dây nóng: Đ/c Lê Xuân Hiền, Trưởng phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư, điện thoại 0937.116.866; Email: hienlx@gmail.com.

Vậy Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng thông báo và đề nghị Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Dương, Báo Hải Dương thông tin các nội dung trên tới người dân, doanh nghiệp biết, thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên;

- UBND tỉnh (để báo cáo);

- Các phòng, trung tâm của Sở KHĐT;

- Bộ phận một cửa;

- Lưu VP, ĐT,TĐ&GSĐT (500 bản).

GIÁM ĐỐC

 

 

Đã ký

 

 

Nguyễn Đình Kiêm

            Công văn số 562/SKHĐT-ĐT,TĐ-&GSĐT ngày 13/4/2018

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: