Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Văn phòng
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
Phổ biến pháp luật ngành Kế hoạch và Đầu tư
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 05/04/2019 8:31 SA 
 
Văn bản số 440/UBND-VP ngày 18/02/2019 của UBND tỉnh Hải Dương về việc xử lý các dự án đầu tư sử dụng đất ngoài khu công nghiệp chậm tiến độ 
 
 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 248/BC-SKHĐT ngày 30 tháng 01 năm 2019 về kết quả rà soát các dự án đầu tư trong nước và nước ngoài đầu tư ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương không thực hiện triển khai xây dựng theo tiến độ cam kết hoặc chậm tiến độ, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Cơ bản đồng ý với nội dung báo cáo và đề xuất phương án xử lý đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh chậm tiến độ của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 248/BC-SKHĐT ngày 30 tháng 01 năm 2019 nêu trên.

2. Phương án xử lý cụ thể như sau:

a) Đồng ý chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận đầu tư 13 dự án (chi tiết như Phụ lục 01 kèm theo). Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện các thủ tục trình UBND tỉnh thu hồi Thông báo chấp thuận, Giấy chứng nhận đầu tư các dự án nêu trên; trình UBND tỉnh thu hồi trước ngày 15 tháng 3 năm 2019.

b) Đồng ý gia hạn tiến độ thực hiện 05 dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư (chi tiết như Phụ lục 02 kèm theo). Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc các Nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ, thủ tục; trình UBND tỉnh gia hạn tiến độ cho các dự án nêu trên trước ngày 31 tháng 3 năm 2019.

c) Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp cùng các Sở, ngành, địa phương có liên quan kiểm tra xử lý vi phạm và cho phép gia hạn tiến độ thực hiện 20 dự án (chi tiết như Phụ lục 03 kèm theo).

UBND tỉnh thông báo để Sở Kế hoạch và Đầu tư biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:                                                             

- Như trên;

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh (đ/c Hơn);

- Lưu: VT, TH, CV. Hùng (09b).

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

Trương Văn Hơn

PHỤ LỤC 01:

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHẤP THUẬN THU HỒI

(Kèm theo công văn số:          /UBND-VP ngày       tháng 02 năm 2019

của UBND tỉnh Hải Dương)

_____________

 

1. Dự án Nhà máy sản xuất xi măng Phúc Sơn (Trạm trung chuyển xi măng rời) của Công ty World Cenment (Singapore).

2. Dự án Nhà máy sản xuất, kinh doanh quần áo thể thao cao cấp xuất khẩu của Công ty M&S CORPORATION (Hàn Quốc).

3. Dự án Trung tâm chăm sóc sức khỏe, nuôi dưỡng và dạy nghề cho trẻ em tàn tật tỉnh Hải Dương của Trung tâm chăm sóc sức khỏe, nuôi dưỡng và dạy nghề cho trẻ em tàn tật tỉnh Hải Dương.

4. Dự án Nhà nghỉ, nhà hàng ăn uống của Công ty TNHH một thành viên đầu tư và phát triển Bảo Khánh.

5. Dự án Cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng của Công ty cổ phần Thành Tâm.

6. Dự án Xưởng đóng mới và sửa chữa tàu thủy của Công ty cổ phần Vụ Hát Tường.

7. Dự án Nhà máy sản xuất bột giấy và sản xuất giấy của Công ty TNHH thương mại Thành Phát.

8. Dự án Cơ sở sửa chữa, bảo dưỡng xe ô tô và dịch vụ ăn uống, giải khát của Công ty TNHH Cao Cường.

9. Dự án Cơ sở kinh doanh nông sản thực phẩm của Gia đình ông Nguyễn Văn Đắc.

10. Dự án Bãi tập kết, chế biến và kinh doanh vật liệu xây dựng của Công ty TNHH thương mại Thành Phát.

11. Dự án Cơ sở kinh doanh nhà nghỉ, nhà hàng ăn uống và điểm dừng chân lữ hành của Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Tuấn Linh.

12. Dự án Cơ sở sản xuất, kinh doanh cơ khí và vật liệu xây dựng của Công ty TNHH MTV Đông Sơn.

13. Dự án Cơ sở dịch vụ ăn uống giải khát của Công ty cổ phần Tam Thành 27-7.


PHỤ LỤC 02:

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHẤP THUẬN GIA HẠN TIẾN ĐỘ

(Kèm theo công văn số:          /UBND-VP ngày       tháng 02 năm 2019

của UBND tỉnh Hải Dương)

_____________

 

 

1. Dự án Sản xuất gia công các mặt hàng may, thêu xuất khẩu của Công ty AMBER GROUP LIMITED (Samoa).

2. Dự án Nhà máy chế tạo khuôn mẫu và cơ khí chính xác của Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Quyết Tiến.

3. Dự án Trường Mầm non Minh Tân II của Công ty CP xây dựng, thương mại, vận tải Thạch Sơn.

4. Dự án Nhà máy sản xuất dây cáp điện và khung thép tiền chế của Công ty cổ phần KEVIN.

5. Dự án Trụ sở giao dịch tại Bình Giang của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Dương.


PHỤ LỤC 03:

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHẤP THUẬN KIỂM TRA XỬ LÝ VI PHẠM VÀ CHO PHÉP GIA HẠN TIẾN ĐỘ

(Kèm theo công văn số:          /UBND-VP ngày       tháng 02 năm 2019

của UBND tỉnh Hải Dương)

_____________

 

 

1. Dự án Nhà máy sản suất cáp sợi quang của Công ty cổ phần sản xuất và dịch vụ viễn thông VINA.

2. Dự án Khu kinh doanh cho thuê nhà ở, nhà bán hàng của DNTN Quý Dương.

3. Dự án Cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng, máy nông nghiệp của Công ty TNHH Nam Huy Phát.

4. Dự án Chợ đô thị phía Đông thành phố Hải Dương của công ty TNHH Việt Đức.

5. Dự án Trung tâm dịch vụ kỹ thuật và đại lý, mua bán ô tô, máy công trình của Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Hải Nam.

6. Dự án Dịch vụ y tế và phòng khám chuyên khoa Tuệ Tĩnh của Công ty CP đầu tư Thành Đô.

7. Dự án Nhà máy sản xuất cơ khí, kết cấu thép của Công ty cổ phần ST Steel Work.

8. Dự án Nhà máy sản xuất tăm bông vệ sinh tai của Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu Hoàng Anh.

9. Dự án Cơ sở sản xuất kinh doanh Lê Hồng của Công ty cổ phần cá giống Lê Hồng.

10. Dự án Cơ sở sản xuất sơn và bột bả của Công ty TNHH thương mại Đình Phú.

11. Dự án Cơ sở sản xuất giấy và bao bì của Công ty cổ phần Tấn Hưng;

12. Dự án Cơ sở trồng, kinh doanh hoa, cây cảnh của Công ty cổ phần vườn sinh thái Hải Đăng.

13. Dự án Cơ sở kinh doanh cây cảnh và đá mỹ nghệ của Doanh nghiệp tư nhân đá mỹ nghệ Thanh Cường.

14. Dự án Salon ô tô, kinh doanh phụ tùng ô tô và phụ tùng máy công trình của Công ty cổ phần vận tải 882;

15. Dự án Cơ sở sản xuất cơ khí xây dựng, kinh doanh VLXD, dịch vụ ăn uống của Công ty cổ phần đầu tư phát triển thương mại Phú Bình.

16. Dự án Đại lý ô tô KIA - MAZDA Hải Dương của Công ty cổ phần AUTO Hải Dương;

17. Dự án Trường Đại học Thành Đông của Trường Đại học Thành Đông;

18. Dự án Nhà máy sản xuất phân bón hỗn hợp của Công ty cổ phần Việt Mỹ.

19. Dự án Nhà máy sửa chữa, đóng tàu và kinh doanh vật liệu xây dựng của Công ty cổ phần xây dựng và đóng tàu Hà Hải.

20. Dự án Khai thác đất đồi làm vật liệu xây dựng của Công ty TNHH Phú Tân.

 

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: