Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 07/09/2018 9:42 SA 
 
THÔNG TIN PHÒNG BAN, ĐƠN VỊ VÀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM ĐẦU MỐI TIẾP NHẬN XỬ LÝ THÔNG TIN TRONG LĨNH VỰC ĐẦU TƯ 
 
 

TT

Tên phòng, ban, đơn vị

Chức năng, nhiệm vụ chính

Tên người được phân công làm đầu mối

Chức vụ người được phân công

Điện thoại, Email

I

Khối các Sở

1

Sở Khoa học và Công nghệ

Quản lý hoạt động chuyển giao công nghệ, thẩm định cơ sở khoa học và thẩm định công nghệ các dự án đầu tư; tổ chức thực hiện đăng ký và kiểm tra hoạt động chuyển giao công nghệ;…

Phạm Thị Huệ

Phó Trưởng phòng Quản lý công nghệ và Sở hữu trí tuệ

Mobile: 0906069119; Email: hue198@gmail.com

2

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tiếp nhận phân bổ, thanh quyết toán các nguồn kinh phí của ngành;

Phương Thị Thanh Bình

Phòng Kế hoạch - Tài chính

Mobile: 0904560108; Email: binhphuongthanh@gmail.com

Quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng cơ bản

Bùi Văn Tín

Văn phòng

Mobile: 095702911; Email: vtin.bui@gmail.com

3

Sở Giao thông vận tải

Lập, giao, quản lý quy hoạch, kế hoạch của ngành

Phạm Thanh Hoàn

Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính

Mobile: 0912335467; Email: thanhhoangthd@gmail.com

Thẩm định thiết kế dự toán, đấu thầu công trình giao thông; thỏa thuận công trình thiết yếu đấu nối trên các tuyến đường tỉnh, quốc lộ ủy thác, thủy nội địa

Lê Anh Tuấn

Trưởng phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

Mobile: 0904116227; Email: leanhtuangthd@gmail.com

4

Sở Thông tin truyền thông

Lĩnh vực đầu tư ngành thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh

Lê Tuấn Việt

Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính

Mobile: 0912363909; Email: letuanviet83@gmail.com

 

Nguyễn Ngọc Hải

Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính

Mobile: 0904156956; Email: ngochai049@gmail.com

5

Sở Công thương

Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, dự án, chương trình thực hiện nhiệm vụ phát triển ngành công thương; thẩm định các dự án trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại;…

Vũ Công

Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp

Mobile: 09482515688; Email: congcthd@gmail.com

6

Sở Y tế

Xây dựng quy hoạch phát triển sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe; phân bổ, quản lý các nguồn vốn đầu tư trong nước, nước ngoài;…

Nguyễn Văn Hanh

Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính

Mobile: 0912418998; Email: bshanh1960@gmail.com

7

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tham mưu thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai trong lĩnh vực thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất; công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất;…

Cao Hải Tân

Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ, quản lý đất đai

Mobile: 0904241866; Email: tan.tnmt.haiduong@gmail.com

Tham mưu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất đối với tổ chức;…

Hà Thị Hoài

Trưởng phòng đăng ký cấp Giấy chứng nhận

Mobile: 0983151108; Email: vpdkqsddhd@gmail.com

Tham mưu lĩnh vực bảo vệ môi trường,…

Nguyễn Văn Quang

Trưởng phòng thẩm định và đánh giá tác động môi trường

Mobile: 0912830330; Email: quangtnmthd@gmail.com

8

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quản lý Nhà nước về quy hoạch, kế hoạch, tài chính ngành nông nghiệp

Nguyễn Tiến Tráng

Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính

Mobile: 0915090391; Email: khtc.snnhd@gmail.com

9

Sở Tài chính

Quản lý nhà nước về phân bổ tài chính, thanh quyết toán dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước,…

Đoàn Quang Sơn

Trưởng phòng Tài chính - Đầu tư

Mobile: 0904195021; Email: doanquangson@gmail.com

10

Sở Xây dựng

Quản lý nhà nước về quy hoạch và kiến trúc

Nguyễn Đức Hùng

Trưởng phòng Quy hoạch Kiến trúc

Mobile: 0904257137; Email: nguyenduchung.xd@haiduong.gov.vn

II

Khối các ngành

1

Ban quản lý các Khu công nghiệp

Lĩnh vực đầu tư các dự án trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh`

Phạm Thị Ngọc Anh

Phó Trưởng phòng Quản lý đầu tư

Mobile: 0982212128; Email: qldt.kcnhd@gmail.com; ngocanhpham.bqlhd@gmail.com

2

Bảo hiểm xã hội tỉnh

Công tác phát triển đối tượng tham gia và công tác quản lý nợ, đôn đốc thu hồi nợ bảo hiểm xã hội,…

Vũ Đức Khiên

Trưởng phòng Khai thác và thu nợ

Mobile: 0982102293; Email: vuduckhienbhxh@gmail.com

3

Ngân hàng Nhà nước

Thống kê thu thập thông tin, tình hình kinh tế, tiền tệ; quản lý về ngoại hối và kinh doanh vàng; tái cấp vốn và cho vay,…

Hoàng Thị Phương Mai

Phó Trưởng phòng Tổng hợp, nhân sự và kiểm soát nội bộ

Mobile: 0977115884; Email: mai.hoang@sbv.gov.com

4

Chi cục Hải quan

Tham mưu tổng hợp báo cáo về tình hình thông quan

Vũ Thị Thu Nga

Phó Đội trưởng đội Tổng hợp

Mobile: xxxxxxxxxxxx; Email: ngavtt1977@gmail.com

5

Cục Thống kê

Cung cấp, phổ biến thông tin thống kê trên địa bàn tỉnh

Lê Việt Hùng

Trưởng phòng Thống kê tổng hợp

Mobile: 0987594334; Email: lvhunghdu@gso.gov.com

6

Liên minh hợp tác xã

Công tác tổ chức bộ máy cán bộ, quản trị hành chính, an ninh, tự vệ,…

Nguyễn Thị Thanh Huế

Trường phòng Tổ chức - Hành chính

Mobile: 0943665123; Email: thanhhuehd@gmail.com

7

Kho bạc Nhà nước

Quản lý công tác đầu tư xây dựng cơ bản

Ngô Thế Cường

Chuyên viên Văn phòng

Mobile: 0903290868; Email: cuonghcqtkbhd@gmail.com

8

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh

Tham mưu phục vụ hoạt động HĐND, thường trực HĐND, các Ban HĐND

Đào Thị Hồng Hạnh

Trưởng phòng Công tác HĐND

Mobile: 0913087408; Email: congtachdnd@gmail.com

Lê Vinh

Phó Trưởng phòng Công tác HĐND

Mobile: 0988923656; Email: levinhhdnd@gmail.com

9

Cục Thuế tỉnh

Công tác đăng ký thuế, kê khai thuế, thống kê thuế

Bùi Trung Dũng

Phó Trưởng phòng Kê khai và Kế toán thuế

Mobile: 0936286286; Email: dungbtmt2@gmail.com

10

Thanh tra Tỉnh

Thanh tra các dự án đầu tư

Bùi Văn Kỳ

Thanh tra viên

Mobile: 0977952888; Email: tonghop.tthd@gmail.com

 

 

 

 

 

 

III

Khối UBND các huyện, thị xã và thành phố

1

Thành phố Hải Dương

Quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ bản tập trung

Nguyễn Đức Phương

Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

Mobile: 0904022575; Email: nguyenphuongtphd@gmail.com

2

Thị xã Chí Linh

Quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính, đầu tư trên địa bàn

Nguyễn Thị Thanh Hoa

Chuyên viên phòng Tài chính - Kế hoạch

Mobile: 0983448619; Email: thanhhoataichinhtxcl@gmail.com

Kiểm tra văn bản chứng thực hộ tịch

Nguyễn Thị Thắm

Phó Trưởng phòng Tư pháp

Mobile: 0936684993; Email: thamchilinh@gmail.com

Quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường

Nguyễn Thị Minh Thùy

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Mobile: 0936292580; Email: thuyminh512@gmail.com

Quản lý nhà nước về lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ trên địa bàn

Phan Công Long

Phòng Kinh tế

Mobile: 0945586976; Email: long76th@gmail.com

Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản

Nguyễn Hữu Sơn

Phó Bộ phận kế hoạch - tổng hợp

Mobile: 0948002678; Email: nguyenhuusonxd@gmail.com

Quản lý nhà nước về lĩnh vực quy hoạch đầu tư xây dựng trên địa bàn

Nguyễn Văn Thắm

Trưởng phòng Quản lý đô thị

Mobile: 0903279679; Email: quanlydothichilinh@gmail.com

Quản lý nhà nước về lĩnh vực giáo dục đào tạo trên địa bàn

Hoàng Thị Như

Chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo

Mobile: 0982452286; Email: hoangnhu1985@gmail.com

Quản lý nhà nước về công tác chỉ đạo điều hành lĩnh vực đầu tư trên địa bàn

Nguyễn Văn Thưởng

Chánh Văn phòng

Mobile: 0904235350; Email: nguyenthuongchilinh@gmail.com

3

Huyện Nam Sách

Quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên môi trường trên địa bàn

Nguyễn Văn Mạnh

Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường

Mobile: 09020435788; Email: manhquanngoc@gmail.com

Quản lý nhà nước về lĩnh vực kinh tế hạ tầng trên địa bàn

Nguyễn Văn Thơm

Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng

Mobile: 0904505848; Email: nguyenvanthomktht@gmail.com

Quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính, đầu tư trên địa bàn

Hoàng Đức Phương

Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

Mobile: 0904443733; Email: phuongptcns@gmail.com

Nguyễn Thị Nguyệt

Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

Mobile: 0987736779; Email: nguyetptcns@gmail.com

4

Huyện Thanh Miện

Ngân sách, kế hoạch và đầu tư ngoài cụm công nghiệp

Phạm Quốc Hùng

Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính

Mobile: 0912128979; Email: hungtmhd@gmail.com

Quy hoạch, xây dựng, giao thông, đầu tư trong cụm công nghiệp

Bùi Trọng Thược

Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng

Mobile: 0912909191; Email: buitrongthuoc@gmail.com

5

Huyện Tứ Kỳ

Kế hoạch, đầu tư, đăng ký kinh doanh,…

Trương Ngọc Thành

Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

Mobile: 09128292888; Email: tctuky@gmail.com

6

Huyện Gia Lộc

Kế hoạch, đầu tư, đăng ký kinh doanh,…

Đỗ Thị Hạnh

Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

hanhptcgialoc@gmail.com

7

Huyện Kim Thành

Kế hoạch, đầu tư, đăng ký kinh doanh,…

Nguyễn Văn Soái

Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

nguyenvansoaitckhkt@gmail.com

8

Huyện Cẩm Giàng

Kế hoạch, đầu tư, đăng ký kinh doanh,…

Phùng Xuân Đào

Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

adaokhcg@gmail,com

9

Huyện Thanh Hà

Kế hoạch, đầu tư, đăng ký kinh doanh,…

Hoàng Thị Thúy Hà

Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

hataichinh2008@yahoo,com,vn

 

Huyện Bình Giang

Kế hoạch, đầu tư, tài chính, đăng ký kinh doanh,…

Vương Thị Ngọc

Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

vuongngoctckh@gmail,com

10

Huyện Kinh Môn

Kế hoạch, đầu tư, đăng ký kinh doanh,

Nguyễn Hùng

Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

nguyenhungtckhkm@gmail,com

12

Huyện Ninh Giang

Quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính, tài sản, quy hoạch, kế hoạch và đầu tư, đăng ký kinh doanh…

Nguyễn Công Huy

Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

Mobile: 0972349913; Email: tcninhgiang@gmail.com

Nguyễn Đình Biểu

Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

Mobile: 0975085599; Email: hoangbieu@gmail.com

Đào Thị Gấm

Chuyên viên phòng Tài chính - Kế hoạch

Mobile: 0984759055; Email: thuonggam292009@gmail.com

Nguyễn Thị Hoa

Chuyên viên phòng Tài chính - Kế hoạch

Mobile: 01678130418; Email: nguyenhoahd256@gmail.com