Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Văn phòng
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
Phổ biến pháp luật ngành Kế hoạch và Đầu tư
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 21/08/2019 2:19 CH 
 
Văn bản pháp lý về đầu tư 
 

Luật đầu tư 2014.pdf

NgĐ 118 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.pdf

TT16 quy định biểu mẫu về đầu tư.pdf

Sửa đổi, bổ sung điều 6 luật đầu tư và danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.pdf

Quyết định số 18 UBND tỉnh HD ủy quyền cho cấp huyện QĐ chủ trương đầu tư.pdf

Văn bản của Sở KHĐT hướng dẫn thực hiện việc ủy quyền QĐ chủ trương đầu tư cho cấp huyện.pdf

TT83 Hướng dẫn thực hiện UDDT theo quy định về đầu tư.pdf

Thông tư sửa đổi, bổ sung thông tư số 83.2016.TT.BTC ngày 17.6.2016.doc

Nghị định 57 về cơ chế, chính sách khuyến khích DN đầu tư vào NN,NT.pdf

NĐ 84 về giám sát và đánh giá đầu tư.pdf

3733.2002.QD.BYT.doc

Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư.pdf

Sử đổi, bổ sung danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư.pdf

NĐ 66 quy định ĐK KD thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng ghi âm, ghi hình, định vị.pdf

Nghị định 63 về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.pdf

Nghị định 116 quy định ĐK SX, lắp ráp, NKKD DV bảo hành, bảo dưỡng ô tô.pdf

NDD46 quy định về điều kiện đầu tư và HĐ trong lĩnh vực giáo dục.pdf

Luật Đầu tư công.doc

Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về QLDA ĐTXD.doc

Nghị định 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 NĐ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.doc

Nghị định 68 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng.doc

Nghị định 69 thah toán tài sản công cho  dự án BT.doc