Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Văn phòng
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
Phổ biến pháp luật ngành Kế hoạch và Đầu tư
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 27/02/2015 3:26 CH 
 
Danh mục dự án kêu gọi đầu tư và tạm dừng thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Hải Dương từ năm 2015 
 
BBT. Ngày 09 tháng 01 năm 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Danh mục dự án kêu gọi đầu tư và tạm dừng thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Hải Dương từ năm 2015; bao gồm Danh mục 41 dự án kêu gọi đầu tư và các dự án thuộc 6 nhóm ngành, nghề, lĩnh vực tạm dừng thu hút đầu tư.
Việc ban hành Danh mục này sẽ giúp cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước khi tìm hiểu cơ hội đầu tư vào địa bàn tỉnh Hải Dương có định hướng đầu tư rõ ràng và thuận lợi hơn trong việc lựa chọn những lĩnh vực, dự án đầu tư mà mình quan tâm. Tuy nhiên, Danh mục này cũng chỉ mang tính chất định hướng, tham khảo. Nhà đầu tư vẫn có quyền lựa chọn những lĩnh vực, dự án đầu tư khác không nằm trong Danh mục các dự án thuộc nhóm ngành, nghề, lĩnh vực tạm dừng thu hút đầu tư và phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
               Tỉnh Hải Dương sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư nhanh chóng triển khai thực hiện có hiệu quả dự án đầu tư của mình trên địa bàn tỉnh.
            Thông tin chi tiết về Danh mục, đề nghị xem ở file đính kèm.