Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Văn phòng
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
Phổ biến pháp luật ngành Kế hoạch và Đầu tư
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cơ cấu tổ chức 

 A. Ban lãnh đạo:

1. Giám đốc sở: Nguyễn Đình Kiêm.

    Số điện thoại: 0220.3853441

2. Phó Giám đốc: Trần Anh Tuấn

    Số điện thoại: 0220.3853925

    Email: tuankhdt.hd@gmail.com

3. Phó Giám đốc: Lê Hồng Diên

    Số điện thoại: 0220.3855599

    Email: lehongdien.khdt@gmail.com

B. Các phòng ban, đơn vị trực thuộc:

    1. Văn phòng Sở:

    Chánh Văn phòng: Lương Đình Tuấn

    Điện thoại: 0220.3853574

    2. Thanh tra sở:

    Chánh Thanh tra: Nguyễn Duy Hưng

    Điện thoại: 0220.3830303

    3. Phòng Đăng ký kinh doanh:

    Trưởng phòng: Vũ Huy Cường 

    Điện thoại: 0220.3859412

    Email: cuongvuhuy71@gmail.com

    4. Phòng Tổng Hợp, Quy hoạch:

    Trưởng phòng: Tăng Xuân Kính

     Điện thoại: 0220.3855768

     5. Phòng Kinh tế ngành:

    Trưởng phòng: Nguyễn Hải Châu

    Điện thoại: 0220. 3841623

    6. Phòng Khoa giáo, Văn xã:

    Trưởng phòng: Trần Thị Hiệp

    Điện thoại: 0220.3855491

    7. Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư:

    Trưởng phòng: Lê Xuân Hiền

    Điện thoại: 0220.3858959

    Email: hienlx@gmail.com

    8. Phòng Kinh tế đối ngoại:

    Trưởng phòng: Nguyễn Danh Tú

    Điện thoại: 0220.3855762

    9. Phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân:

    Phụ trách phòng: P.TP Nguyễn Tiến Huy

    10. Trung tâm Hỗ Trợ phát triển doanh nghiệp, Tư vấn và Xúc tiến Đầu tư:

    Giám đốc trung tâm: Nguyễn Hữu Phúc

    Điện thoại: 0220.3837954

    Email: phucskh@gmail.com 

    11. Trung tâm Hợp tác Hải Dương - Viên Chăn

    Phó Giám đốc trung tâm: Đỗ Văn Dũng 

    Điện thoại: 0220.3895838

    Email: dungdovan2012@gmail.com

    Chuc nang,nhiem vụ cac phong.pdf