Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cơ cấu tổ chức 

Ban lãnh đạo

1.     Giám đốc sở: Nguyễn Đình Kiêm

Email:

2.     Phó Giám đốc: Nguyễn Xuân Đoan

Số điện thoại: 03203. 850.815

Email: doanhoanguyen@yahoo.com.vn

 

3.     Phó Giám đốc: Trần Anh Tuấn

Số điện thoại: 0320.3853925

Email: tuankhdt.hd@gmail.com

4.     Phó Giám đốc: Lê Hồng Diên

Email: Các phòng ban, đơn vị trực thuộc: 

1.     Phòng Thẩm định và Đầu tư trong nước

Trưởng phòng : Nguyễn Hải Châu

Điện thoại: 0320.3858959

 

2.     Phòng Đăng ký Kinh doanh

Trưởng phòng: Lê Xuân Hiền 

Điện thoại: 0320. 3859412

Email: hienlx@gmail.com

 

3.    Thanh tra sở

Chánh Thanh tra: Nguyễn Duy Hưng

Điện thoại: 0320. 3830303

 

4.    Phòng Kinh tế đối ngoại

Trưởng phòng: Nguyễn Danh Tú

Điện thoại: 0320. 3855762

 

5.     Văn phòng Sở 

Chánh Văn phòng: Lương Đình Tuấn

Điện thoại: 0320. 3853574

 

6.     Phòng Kinh tế ngành

Trưởng phòng: Phan Nhật Thanh

Điện thoại: 0320. 3841623

Email: thanhtchd@yahoo.com.vn

 

7.     Phòng Văn xã

Trưởng phòng: Trần Thị Hiệp

Điện thoại: 0320. 3855491

 

8.     Phòng Quy hoạch - Tổng Hợp

Trưởng phòng: Vũ Huy Cường

Điện thoại: 0320. 3851089

Email: cuongvuhuy71@gmail.com

 

9.     Phòng Tài chính

Trưởng phòng: Tăng Xuân Kính

Điện thoại: 0320. 3855768

 

10.  Trung tâm Hỗ Trợ phát triển doanh nghiệp, Tư vấn và Xúc tiến Đầu tư

Giám đốc trung tâm: Nguyễn Hữu Phúc

Điện thoại: 0320 3837954

Email: phucskh@gmail.com

 

11.  Trung tâm Hợp tác Hải Dương - Viên Chăn

Phó Giám đốc trung tâm: Đỗ Văn Dũng 

Điện thoại: 0320 3895838

Email: dungdovan2012@gmail.com