Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Văn phòng
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
Phổ biến pháp luật ngành Kế hoạch và Đầu tư
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 22/12/2016 9:24 SA 
 
Công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương 
 

            Ngày 14/12/2016, UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành Quyết định số 3705/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

            Sở Kế hoạch và Đầu tư xin trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung của Quyết định nêu trên./.

Quyết định 3705.UBND.pdf

01.Thành lập và hoạt động của Doanh nghiệp.doc

02. Liên hiệp HTX.doc

03. Doanh nghiệp xã hội.doc

04. Đầu tư ngoài KCN.doc

05. Đầu tư PPP.doc

06. Đầu tư vào Nông nghiệp, nông thôn.doc

07.1 Đấu thầu lựa chọn nhà thầu.doc

07.2 Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.doc

08. Hộ Kinh Doanh_Cấp Huyện.doc

09. Hợp Tác Xã_Cấp Huyện.doc

10. Lĩnh Vực Đấu Thầu_Cấp Huyện.doc

11. Lĩnh Vực Đấu Thầu_Cấp Xã.doc