Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Văn phòng
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
Phổ biến pháp luật ngành Kế hoạch và Đầu tư
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 14/08/2018 8:50 SA 
 
Đại hội XVIII Công đoàn tỉnh Hải Dương đã thành công tốt đẹp 
 
          Đại hội Công đoàn tỉnh Hải Dương lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2018-2023 đã được tổ chức từ ngày 17-18/7/2018 tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh Hải Dương.

Đại hội đã tổng kết, đánh giá lại toàn bộ hoạt động trong nhiệm kỳ qua và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp hoạt động của các cấp Công đoàn trong tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023.

Với khẩu hiệu hành động trong nhiệm kỳ 2018-2023 là "Đổi mới - dân chủ - đoàn kết - trách nhiệm, vì quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh". Cùng với sự quyết tâm, tinh thần trách nhiệm của các đồng chí trong Ban chấp hành, Ban thường vụ  LĐLĐ tỉnh khóa XVIII. Chúng ta tin tưởng đây sẽ là một nhiệm kỳ tạo được nhiều sự đổi mới, sáng tạo và đáp ứng được nguyện vọng của CNVCLĐ và các cấp Công đoàn trong tỉnh.

Toàn văn Đề cương tuyên truyền thành công Đại hội Công đoàn tỉnh Hải Dương lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2018-2023 được gửi kèm bài viết.

Đề cương tuyên truyền thành công ĐHCĐ tỉnh lần thứ 18.pdf