Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Văn phòng
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
Phổ biến pháp luật ngành Kế hoạch và Đầu tư
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 05/03/2019 11:03 SA 
 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 và Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2019 
 
         Chiều ngày 28/02/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 và Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2019, nhằm tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

          Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám đốc, BCH Đảng bộ, BCH công đoàn, cùng toàn thể CBCCVC và người lao động thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

          Tại Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019, các cán bộ, đảng viên cơ quan đã được nghe Báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 do đồng chí Lê Hồng Diên, ủy viên Ban thường vụ Đảng bộ, PGĐ Sở trình bày và được nghe các ý kiến tham luận của các đồng chí đại diện cho BCH Công đoàn, BCH Chi đoàn TN, đại diện Chi bộ Tổng hợp, quy hoạch. Các ý kiến tập trung làm rõ thêm cũng như để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trong năm 2019.

 

Ông Nguyễn Đình Kiêm - Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở phát biểu tại Hội nghị

          Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2019 cũng được diễn ra ngày sau đó. Tại Hội nghị CBCCVC, người lao động cơ quan đã nghe Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCCVC, người lao động năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 do đồng chí Chủ tịch Công đoàn trình bày; Ngoài ra các Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp từ các Tổ công đoàn, Báo cáo về tình hình thu chi tài chính năm 2018 và Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017-2018 cũng được trình bày tại Hội nghị.

 

Ông Lê Xuân Hiền - Chủ tịch Công đoàn Sở trình bày báo cáo tại Hội nghị

Tại nội dung thảo luận do đồng chí Chủ tịch Công đoàn Sở chủ trì, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi xoay quanh hoạt động của Cơ quan, của Công đoàn như việc nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đẩy mạnh các công tác đoàn thể, nữ công, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Hội nghị đã tiến hành bầu ra Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019-2020.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Giám đốc Sở - Thủ trưởng cơ quan đã giải đáp những ý kiến, ghi nhận những đề xuất của các Tổ công đoàn và các Đoàn viên công đoàn đã nêu trong báo cáo tổng hợp và các ý kiến phát biểu tại Hội nghị. Ngoài ra đồng chí Giám đốc cũng ghi nhận sự cố gắng của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan đã tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; các cán bộ, CCVC có tinh thần trách nhiệm cao, tích cực với công việc, đoàn kết, gương mẫu; môi trường làm việc của Sở có sự chuyển biến tích cực, nhiều ý tưởng được thể hiện, trí tuệ tập thể được phát huy, tinh thần cầu thị và dân chủ cao.

Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ và thẳng thắn, Hội nghị đã thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết, 100% tán thành các nội dung về tổng kết, đánh giá tình hình hoạt động năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ và các chỉ tiêu phấn đấu cụ thể năm 2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương.

          Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Thủ trưởng cơ quan đề nghị trong thời gian tới cần tập trung vào một số nhiệm vụ chính sau: BCH Công đoàn và Trưởng các phòng, đơn vị cần tập trung bàn và xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai tốt những nhiệm vụ đề ra, hoàn chỉnh việc rà soát, điều chỉnh quy chế hoạt động cơ quan; Các phòng, đơn vị tổ chức rà soát việc phân công công việc đối với CB, CCVC phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ được giao, trách nhiệm cụ thể về thời gian, chất lượng hoàn thành công việc; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là trong cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thẩm định dự án đầu tư và đăng ký kinh doanh; Đề nghị các CB, CCVC chủ động hơn nữa trong các công việc được giao, tích cực học tập, nghiên cứu để nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn để đáp ứng nhiệm vụ ngày càng cao… Đồng chí cũng chính thức phát động phong trào thi đua năm 2019, tới toàn thể CBCCVC và người lao động Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong thời gian tới tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn thách thức, làm tốt công tác tham mưu cho tỉnh trong việc chỉ đạo điều hành để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao./.

                                                                                        Tác giả

                                                                              Nguyễn Hồng Hải