Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Văn phòng
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
Phổ biến pháp luật ngành Kế hoạch và Đầu tư
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 04/04/2018 9:23 SA 
 
Tuyên truyền về Đại hội Công đoàn tỉnh Hải Dương lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2018-2023. 
 
 

Thực hiện công văn Số 09/CĐVC ngày 30/3/2018 của Công đoàn viên chức tỉnh Hải Dương về việc tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lao động về Đại hội lần thứ XVIII Công đoàn tỉnh Hải Dương tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

          Đại hội Công đoàn tỉnh Hải Dương lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2018-2023 dự kiến được tổ chức vào đầu tháng 6 năm 2018, với khẩu hiệu hành động: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Sáng tạo - Hiệu quả, vì quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động; xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh”. Với nội dung chính của tài liệu tuyên truyền là ôn lại lịch sử phát triển vẻ vang của Công đoàn tỉnh Hải Dương qua các thời kỳ, qua đó tiến hành tổng kết, đánh giá, cũng như đưa ra các nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể cho nhiệm kỳ 2018-2023.

          Mục tiêu tổng quát nhất mà Đại hội lần thứ XVIII muốn nhấn mạnh là việc đổi mới tổ chức và hoạt động, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động; tích cực xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; đóng góp rõ nét hơn trong công tác xây dựng Đảng, việc phát triển kinh tế - xã hội, ổn định môi trường đầu tư; xây dựng đội ngũ công nhân và tổ chức Công đoàn lớn mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Hải Dương giàu đẹp, văn minh.

          Đề cương tuyên truyền ĐHCĐ tỉnh HD lần thứ XVIII.

                                                                                        Nguyễn Hồng Hải