Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Văn phòng
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
Phổ biến pháp luật ngành Kế hoạch và Đầu tư
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 26/11/2012 8:17 SA 
 
Tham luận của Công đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư trong Đại hội công đoàn viên chức tỉnh nhiệm kỳ 2013-2018 
          Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh Hải Dương diễn ra trong hai ngày 22 - 23/11/2012 đã thành công tốt đẹp.

Đại diện cho tiếng nói của toàn thể đoàn viên công đoàn và người lao động Sở Kế hoạch và Đầu tư, các đồng chí Lê Xuân Hiền và Phạm Thị Thu Hiền là các đại biểu  chính thức và góp phần tích cực vào thành công của Đại hội.

          Ban Biên tập xin trân trọng giới thiệu bài tham luận tại Đại hội của đồng chí Lê Xuân Hiền, Phó Chủ tịch Công đoàn Sở, Trưởng phòng Đăng Ký kinh doanh như một lời chúc mừng thành công của Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh.

 

 

CÔNG ĐOÀN SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

VỚI PHONG  TRÀO THI ĐUA ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ  TỤC HÀNH CHÍNH

___________________________________________________________________________

            Kính thưa Đoàn chủ tịch Đại hội.

            Kính thưa quý vị đại biểu khách quý và toàn thể Đại hội.

            Trước hết, Tôi xin bày tỏ sự nhất trí cao đối với Báo cáo của BCH Công đoàn viên chức tỉnh Hải Dương. Xin kính chúc sức khỏe các vị đại biểu khách quý và toàn thể đại hội. Kính chúc Đại hội thành công rực rỡ.

            Kính thưa đại hội.

           Thời gian vừa qua, công tác cải cách thủ tục hành chính (CC TTHC) của các cơ quan nhà nước trực thuộc Đảng bộ, Công đoàn viên chức tỉnh, trong đó có sở KH&ĐT đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, được các cấp, các ngành, doanh nghiệp trong và ngoài nước, nhân dân ghi nhận. Có thể khẳng định, CC HC mà trọng tâm là CC TTHC đã đóng góp phần xứng đáng vào phát triển kinh tế, xã hội, giúp cho quê hương, đất nước ngày càng phát triển giàu mạnh.

           Chúng ta hiểu, TTHC là trình tự, cách thức thực hiện và hồ sơ do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định để giải quyết từng công việc cụ thể liên quan đến cá nhân, tổ chức.  TTHC có vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp và đời sống nhân dân. Thông qua TTHC, các cá nhân, tổ chức thực hiện được quyền lợi, nghĩa vụ của mình và đồng thời, các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện chức năng quản lý nhà nước. CC TTHC là một nội dung của CCHC, nhưng là nội dung phản ánh rõ nhất mối quan hệ giữa nhà nước và công dân, đồng thời là nội dung có liên quan nhiều nhất đến người dân, doanh nghiệp, cũng như có nhiều yêu cầu đổi mới trong quá trình hội nhập kinh tế. Việc CC TTHC cũng không tốn kém nhiều tiền bạc, nguồn lực như việc CC tài chính công, CC tiền lương, CC tổ chức bộ máy .v.v. nhưng đem lại hiệu quả hết sức thiết thực và to lớn ngay trước mắt và cả lâu dài. Thông qua CC TTHC, chúng ta có thể xác định căn bản các công việc của cơ quan nhà nước với người dân, doanh nghiệp; qua đó chúng ta có thể xây dựng bộ máy phù hợp và từ đó có thể lựa chọn đội ngũ cán bộ, công chức hợp lý, đáp ứng được yêu cầu công việc. Do tầm quan trọng đặc biệt nên trong mọi chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, xã hội, đều có nêu về CCTHHC, nhiều địa phương, trong đó có Hải Dương xác định CCTCHC là một trong các khâu đột phá trong các giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội.

         Kính thưa đại hội!

        Trong những năm vừa qua, là cơ quan tham mưu tổng hợp của tỉnh, hoạt động gắn liền với nhiều tổ chức, doanh nghiệp, người dân .v.v. Sở KH&ĐT luôn hết sức coi trọng công tác CC TTHC. Trong đó, Công đoàn Sở là hạt nhân quan trọng của nhiệm vụ này, tổ chức vận động CNVCLĐ trong cơ quan, đơn vị, thi đua yêu nước, thực hiện nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức tham gia quản lý cơ quan, đơn vị, cải tiến lề lối làm việc và TTHC nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Cụ thể như sau:

         Một là tích cực triển khai các chương trình đề án của TW và của Tỉnh về CC TTHC. TTHC của Sở KH&ĐT khá nhiều (gần 200 thủ tục), liên quan đến nhiều lĩnh vực. Mỗi một TTHC chịu sự điều chỉnh của một hay nhiều luật khác nhau, gắn với hồ sơ, biểu mẫu chi tiết và thời gian xử lý cụ thể. Mặc dù nhiều và phức tạp như vậy nhưng Sở KH&ĐT là một trong những đơn vị hoàn thành sớm việc rà soát các TTHC theo Đề án 30 của Chính phủ, trình UBND tỉnh phê duyệt Bộ TTHC. Sở cũng đã kiến nghị cấp có thẩm quyền bãi bỏ đến 30% TTHC, đồng thời nêu hàng chục ý kiến đóng góp có giá trị, đã hoặc sẽ được Trung ương đưa vào để sửa đổi một số Luật liên quan đến doanh nghiệp, đầu tư, đấu thầu, ngân sách, đất đai ... Sở cũng tích cực triển khai công việc tiếp tục theo Đề án 30 C, triển khai hệ thống quản lý chất lượng ISO, mô hình khung.

       Hai là, cán bộ công chức, viên chức cơ quan luôn coi Bộ TTHC là cẩm nang cho mọi công việc, luôn tuân thủ thực hiện đúng. Trong đó có những bộ phận, công việc được đánh giá cao như lĩnh vực ĐKKD. Về TTHC, lĩnh vực ĐKKD có 155 thủ tục, chiếm đến 3/4 số thủ tục của cả Sở nhưng đã được thống kê, trình bày hết sức rõ ràng, hồ sơ biểu mẫu chi tiết được niêm yết công khai (bằng bản điện tử trên Web Site của Sở, bằng bản giấy đặt tại bộ phận một cửa). Hiện nay tổng thời gian thực hiện TTHC thuộc lĩnh vực này cho cả 3 kết quả là Giấy CN ĐKDN (có mã số DN là Mã số thuế), con dấu và GCN ĐK mẫu dấu chỉ còn từ 5-6 ngày làm việc, giảm 10 lần so với trước, với số lần đi lại cũng giảm 4- 5 lần so với trước (2 đến 3 lần so với 8 đến 10 lần).  Bộ phận một cửa liên thông liên quan đến ĐKKD, con dấu và mã số thuế hoạt động thực sự hiệu quả. Hiện đang chạy thử nghiệm để hướng tới việc ĐKDN trực truyến qua mạng điện tử.

        Ba là, cán bộ, công chức, viên chức Sở luôn xác định công việc của DN, người dân là công việc của chính mình, vì vậy luôn lắng nghe để thấu hiểu. Sở đã nhiều lần tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức các buổi gặp mặt, đối thoại (cả DN trong nước và nước ngoài) để các cơ quan quản lý Nhà nước gần và hiểu Doanh nghiệp hơn, từ đó tìm biện pháp xử lý, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy SXKD phát triển.

        Bốn là, CC TTHC có vai trò hết sức quan trọng của công nghệ thông tin và công tác tuyên truyền. Dù mới ra đời nhưng Web site của Sở KH&ĐT tại địa chỉ sokhdt.haiduong.gov.vn ngày càng là địa chỉ được người dân, doanh nghiệp tin cậy tìm đến để biết thông tin về cơ chế, chính sách, biểu mẫu. Đài phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Hải Dương, Tạp Chí LĐCĐ, Tạp Chí của Hiệp hội DN .v.v. cũng đã rất tích cực tuyên truyền cho công tác CCTTHC của Sở.

       Năm là, Đảng bộ, Lãnh đạo Sở, Công đoàn, Đoàn thanh niên Sở luôn coi việc thực hiện tốt CC TTHC là một thước đo quan trọng đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người cán bộ, đảng viên, liên quan mật thiết đến công tác khen thưởng, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm. Chủ trương xây dựng người cán bộ Sở KH&ĐT đạt trình độ chuyên môn sâu về lĩnh vực được giao, hiểu biết nhiều lĩnh vực khác, giải quyết công việc nhanh hơn, hợp lý hơn và thân thiện hơn, tính kế hoạch hóa cao và có tầm nhìn chiến lược theo đúng như Chuẩn mực đạo đức làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Sở.

       Kính thưa Đại hội!

       Bên cạnh những kết quả đạt được, công cuộc CCTTHC của Sở nói riêng, của tỉnh, của cả nước còn gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân lớn nhất của khó khăn chính là sự thiếu đồng bộ, thiếu khả thi, thiếu thực tế, chồng chéo .v.v. của một số Luật và các văn bản hướng dẫn. Chỉ riêng việc rà soát 16 Luật chủ yếu liên quan đến kinh doanh (như: luật DN, luật Đầu tư, luật Thương mại, Bộ luật Dân sự, luật Đất đai, luật Kinh doanh bất động sản, ...) của VCCI theo 4 tiêu chí: minh bạch, thống nhất, hợp lý và khả thi đã phát hiện hàng trăm tiêu chí không phù hợp. Còn có nhiều nguyên nhân khác, trong đó là tính chủ động, sáng tạo, tâm huyết và trình độ của một số cán bộ, công chức chưa cao; người dân và doanh nghiệp thì chưa thực sự "chung tay" CC TTHC với Nhà nước .v.v. Để chuyển từ nền hành chính quản lý sang hành chính phục vụ chuyên nghiệp, cần thay đổi thói quen làm việc của nhân sự biên chế trong cơ quan hành chính; phân công, phân cấp nhiệm vụ, quyền hạn rõ ràng, rành mạch, tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

         Kính thưa Đại hội!

         Nhận thức được rõ tầm quan trọng của CC TTHC, thậm chí về kinh tế ảnh hưởng lớn dẫn đến mức làm tăng hay giảm một vài % GDP/năm của cả nước như một số báo cáo đánh giá, nhưng không chỉ có thế, lớn hơn, CC TTHC còn góp phần cho nhân dân tin tưởng vào đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chúng ta cùng nhau Chung tay CC TTHC, coi đây là việc làm thường xuyên, liên tục của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước, mà trực tiếp nhất, quan trọng nhất chính là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc Công đoàn VC tỉnh đang từng ngày, từng giờ tiếp xúc, giải quyết hàng nghìn các TTHC thuộc hầu hết các lĩnh vực của đời sống dân sinh, sản xuât, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp ... Những sửa đổi của quá trình CCTCHC phải đi vào cuộc sống, giảm thiểu gánh nặng, khó khăn cho người dân, DN, lấy sự hài lòng của người dân và DN và hiệu quả quản lý nhà nước làm thước đo cho kết quả cải cách.

          Về phía người dân, cộng đồng DN, các hội, hiệp hội DN .v.v., đề nghị hiện thực hóa tinh thần “Chung tay CCTTHC”, đồng hành cùng Nhà nước thực hiện thành công nhiệm vụ CCTTHC. Đề nghị chủ động tư vấn, hỗ trợ cho Nhà nước trong việc đề xuất những sáng kiến CC TTHC và giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho DN và người dân.

        Điều cần nhấn mạnh là: nếu xác định CCTTHC là khâu đột phá trong các giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội thì yếu tố con người là chính là khâu đột phá của đột phá đó, để xây dựng con người cho khâu đột phá này thì vai trò của Tổ chức Đảng, Chính quyền, Đoàn thể trong đó vai trò của Công đoàn là cực kỳ quan trọng.

         Tôi xin được dừng bài phát biểu tham luận ở đây. Cảm ơn quý đại biểu đã chú ý lắng nghe và một lần nữa kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt tới các quý vị. Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Lê Xuân Hiền

Phó Chủ tịch Công đoàn Sở