Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Văn phòng
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
Phổ biến pháp luật ngành Kế hoạch và Đầu tư
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 17/07/2012 8:50 SA 
 
Ủng hộ thực hiện môi trường không khói thuốc 
Các đoàn viên thanh niên tích cực tìm hiểu, trao đổi thông tin liên quan tới tác hại do hút thuốc lá (hút thuốc chủ động và thụ động) tới tất cả đồng nghiệp, người thân, bạn bè
 Thực hiện công văn số 12- CV/ĐKCCQ ngày 06/6/2012 về việc “Triển khai hoạt động truyền thông phòng chống tác hại thuốc lá” của BCH Đoàn khối các cơ quan tỉnh Hải Dương. BCH Chi đoàn TNCS HCM  Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai chương trình truyền thông phòng chống tác hại thuốc lá đến toàn thể các Đoàn viên thanh niên Chi đoàn với những nội dung cụ thể sau:

1. Các đoàn viên thanh niên tích cực tìm hiểu, trao đổi thông tin liên quan tới tác hại do hút thuốc lá (hút thuốc chủ động và thụ động) tới tất cả đồng nghiệp, người thân, bạn bè. Đi đầu trong thực hiện cũng như vận động cán bộ công viên chức cơ quan thực hiện văn hóa không khói thuốc nơi công cộng, cơ quan.

            2. Truy cập website www.vn0khoithuoc.com, ghi rõ đầy đủ Họ, Tên, địa chỉ email, sau đó click vào ô “Tôi ủng hộ Luật PCTHTL!”. Trang web được tài trợ bởi Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, với mục đích ủng hộ thực hiện môi trường không khói thuốc lá và việc ban hành Luật phòng chống tác hại thuốc lá, bộ Luật sẽ được Quốc hội biểu quyết vào tháng 6/2012.

3. Thực hiện chiến dịch nhắn tin phòng chống thuốc lá do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động từ ngày 14/5/2012. Với cú pháp tin nhắn: “KKT”  gửi 8088, chi phí nhắn tin là 500 đồng/tin.

4. Tích cực tham gia tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú về sự nguy hại của khói thuốc tại các buổi sinh hoạt chi đoàn.

Để chương trình truyền thông phòng chống tác hại thuốc lá triển khai được sâu rộng và có hiệu quả cao đề nghị Đoàn khối CCQ tỉnh phối hợp với Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức cho đoàn viên ký cam kết không hút thuốc lá tại nơi làm việc, đưa tiêu chí không hút thuốc lá tại công sở vào chỉ tiêu đánh giá đoàn viên, tổ chức công đoàn,...; Yêu cầu các công đoàn cơ sở thuộc khối cơ quan quản lý nhà nước đi đầu và tiếp tục chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai có hiệu quả Quyết định 1315/QĐ-TTg ngày 21/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về “Kế hoạch thực hiện Công ước khung về kiểm soát thuốc lá”, và Hướng dẫn số 1350/HD-TLĐ ngày 14/8/2009 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc “Hướng dẫn xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc”. Coi công tác tuyên truyền, phòng chống tác hại thuốc lá trong công nhân viên chức lao động là nhiệm vụ thường xuyên; hướng dẫn các công đoàn cơ sở triển khai các hoạt động tuyên truyền./. 

Ban chấp hành Chi đoàn TNCS HCM Sở Kế hoạch và Đầu tư