Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Văn phòng
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
Phổ biến pháp luật ngành Kế hoạch và Đầu tư
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 16/08/2011 11:05 SA 
 
Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Hỗ trợ phát triển Doanh nghiệp, tư vấn và xúc tiến đầu tư (Thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư) 
 
          - Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp: Hỗ trợ tư vấn cho các doanh nghiệp về thủ tục thành lập DN, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh... Bồi dưỡng, đào tạo kiến thức quản lý doanh nghiệp và hội nhập kinh tế quốc tế cho các DN trên địa bàn tỉnh.

- Tư vấn đầu tư:

+ Tư vấn cho nhiều doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước đến tìm hiểu đầu tư tại tỉnh Hải Dương. Tập trung giới thiệu về các khu, cụm công nghiệp; ngành nghề thu hút đầu tư và trình tự các thủ tục về xin cấp phép đầu tư, mở rộng ngành nghề sản xuất kinh doanh....

+ Tư vấn đầu tư xây dựng: Tư vấn khảo sát; tư vấn thiết kế quy hoạch xây dựng; tư vấn thẩm định thiết kế cơ sở; tư vấn thiết kế xây dựng; tư vấn thiết kế bản vẽ thi công công trình dân dụng, giao thông, công nghiệp, thuỷ lợi, công trình hạ tầng kỹ thuật, đường dây và trạm biến áp; tư vấn đấu thầu; tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán; tư vấn giám sát và quản lý dự án...;

- Xúc tiến đầu tư:

+ Thực hiện nhiệm vụ xúc tiến đầu tư do UBND tỉnh giao;

+ Tổ chức thu thập, đánh giá để cung cấp thông tin về kinh tế - xã hội, cơ hội đầu tư, thị trường, tiềm lực phát triển kinh tế của tỉnh phục vụ cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo sở làm việc với các tổ chức, cá nhân đến làm việc và tìm hiểu môi trường đầu tư tại tỉnh.