Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Văn phòng
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
Phổ biến pháp luật ngành Kế hoạch và Đầu tư
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 16/08/2011 10:59 SA 
 
Kế hoạch đào tạo trong chương trình Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp năm 2011 
 
         Căn cứ vào kế hoạch đào tạo trợ giúp nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ của tỉnh Hải Dương năm 2011 đã được UBND tỉnh giao cho Trung tâm.

Trung tâm Hỗ trợ PTDN, tư vấn và xúc tiến đầu tư phối hợp một số cơ sở đào tạo trong nước thực hiện chương trình đào tạo cho các DN vừa và nhỏ. Trong năm 2011, Trung tâm dự kiến sẽ mở các khoá đào tạo hỗ trợ nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp với nội dung  như sau:

1.     Dự kiến mở các khoá đào tạo:

TT

Các nội dung đào tạo

1

Phổ biến – Giải đáp về Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư

2

Hướng dẫn chế độ kế toán cho các DNNVV

3

Bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán thuế

4

Phổ biến – Giải đáp về Luật thuế GTGT, TNDN, TNCN

5

Marketing hiện đại

6

Khởi sự doanh nghiệp

7

Kỹ năng giao tiếp và đàm phán trong môi trường kinh doanh hiện đại

8

Quản trị doanh nghiệp hiện đại

9

Kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh

10

Kỹ năng quản lý và điều hành công việc hiệu quả

Thời gian đào tạo cho một khoá học: Tuỳ theo nội dung từng khoá.

2. Kinh phí:

            - Ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí: Thù lao giảng viên; thuê xe đưa đón giảng viên; phòng nghỉ cho giảng viên; kinh phí mua tài liệu học tập, kinh phí chi thuê hội trường và các dịch vụ đi kèm (chi khánh tiết; nước uống học viên; thuê máy tính và máy chiếu; trông xe cho học viên…); …

- Học viên chỉ tự phải lo ăn, nghỉ, đi lại trong quá trình học tập.