Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Văn phòng
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
Phổ biến pháp luật ngành Kế hoạch và Đầu tư
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 16/08/2011 10:48 SA 
 
Kết quả hoạt động của Trung tâm 6 tháng đầu năm 2011 
 
 1. Thực hiện nhiệm vụ Hỗ trợ phát triển doanh:

            + Tư vấn hỗ trợ cho một số doanh nghiệp về trình tự đầu tư, thủ tục, hướng dẫn lập thủ tục thành lập doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh.

+ Chiêu sinh các khoá đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ quản lý doanh nghiệp và một số đối tượng tìm hiểu về phát triển doanh nghiệp theo kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2011. Đến nay đã thực hiện 03 khoá đào tạo bao gồm “01 lớp Phổ biến giải đáp luật thuế GTGT, TNCN, TNDN”; 01 lớp về “Bồi dưỡng về nghiệp vụ kế toán thuế”, 01 lớp “ Kỹ năng lãnh đạo” với tổng số gần 200 học viên.

2. Thực hiện nhiệm vụ tư vấn đầu tư:

Tư vấn cho nhiều doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước đến tìm hiểu đầu tư tại tỉnh Hải Dương. Tập trung giới thiệu về các khu, cụm công nghiệp; ngành nghề thu hút đầu tư và trình tự các thủ tục về xin cấp phép đầu tư, mở rộng ngành nghề sản xuất kinh doanh....Đến nay đã thực hiện tư vấn và lập được 28 dự án cho các nhà đầu tư trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó có 25 dự án cơ bản  đã được thông qua họp liên ngành và trình cấp phép đầu tư.