Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Văn phòng
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
Phổ biến pháp luật ngành Kế hoạch và Đầu tư
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 30/11/2011 10:57 SA 
 
Khai giảng khóa học đào tạo nghiệp vụ đánh giá dự án đầu tư 
Mục đích của các khóa học là nhằm trang bị những kiến thức về giám sát, đánh giá dự án đầu tư và cấp chứng chỉ để đủ điều kiện hành nghề tư vấn giám sát và đánh giá dự án đầu tư theo
quy định
 

Theo quy định tại Khoản 4 và Khoản 5, Điều 7 Nghị định 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ về “Giám sát và đánh giá dự án đầu tư” và Thông tư số 23/TT-BKH ngày 13/12/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định điều kiện năng lực của tổ chức và cá nhân thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư, kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2011 các tổ chức, cá nhân tham gia tư vấn đánh giá dự án đầu tư bắt buộc phải có Chứng chỉ đào tạo Bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá dự án đầu tư.

Trong các ngày 26 và 27 tháng 11 năm 2011, Trung tâm Hỗ trợ PTDN, tư vấn và xúc tiến đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương) phối hợp với Trung tâm dịch vụ, tư vấn & đào tạo thuộc Trung tâm Thông tin và dự báo Kinh tế - Xã hội quốc gia (Bộ Kế hoạch & Đầu tư) tổ chức khai giảng khóa học “Đào tạo nghiệp vụ đánh giá dự án đầu tư” cho hơn 50 học viên là các tổ chức, cá nhân làm tư vấn lập dự án đầu tư; Cán bộ tham gia công tác quản lý dự án đầu tư; Cán bộ làm công tác thẩm định và đánh giá dự án giúp cơ quan có thẩm quyền quyết định, phê duyệt dự án đầu tư.

 

     Đồng chí Nguyễn Hữu Phúc - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ PTDN, tư vấn & XTĐT phát biểu khai giảng khoá học

Mục đích của các khóa học là nhằm trang bị những kiến thức về giám sát, đánh giá dự án đầu tư và cấp chứng chỉ để đủ điều kiện hành nghề tư vấn giám sát và đánh giá dự án đầu tư theo những quy định trên.

Đồng chí Tạ Đình Xuyên – Phó Tổng Cục trưởng, PGĐ Trung tâm thông tin và dự báo kinh tế xã hội Quốc Gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Giảng viên khoá học

         Khoá học là cơ hội tốt để cho các học viên  trao đổi, thảo luận những kinh nghiệm thực tế trong công việc, nâng cao hơn những kiến thức về giám sát, đánh giá dự án đầu tư.

Kết thúc khoá học, những học viên đạt yêu cầu đã được cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá dự án đầu tư. Đây là yêu cầu bắt buộc để cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định của Bộ Kế hoạch từ ngày 01.09.2011./.