Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Văn phòng
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
Phổ biến pháp luật ngành Kế hoạch và Đầu tư
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 16/08/2011 10:56 SA 
 
Thông báo chương trình phối hợp đào tạo khác 
 
 Trung tâm Hỗ trợ PTDN, tư vấn & xúc tiến đầu tư thuộc Sở Kế hoạch & Đầu tư Hải Dương phối hợp với Trung tâm dịch vụ, tư vấn & đào tạo thuộc Trung tâm Thông tin và dự báo Kinh tế - Xã hội quốc gia, Bộ Kế hoạch & Đầu tư (đơn vị được Bộ Kế hoạch và Đầu tư công nhận có đủ tiêu chuẩn là Cơ sở đào tạo và cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ đánh giá dự án đầu tư theo Quyết định 609/QĐ-BKHĐT ngày 09 tháng 05 năm 2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tổ chức mở khoá đào tạo cấp chứng chỉ nghiệp vụ về “Đánh giá dự án đầu tư” để đáp ứng nhu cầu của các tổ chức và cá nhân.

1. Căn cứ pháp lý: Căn cứ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11; Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư; Thông tư số 23/TT-BKH ngày 13/12/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Quyết định 609/QĐ-BKHĐT ngày 09 tháng 05 năm 2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; về việc phối hợp tổ chức khóa đào tạo cấp chứng chỉ nghiệp vụ Đánh giá dự án đầu tư để đủ điều kiện hành nghề tại Việt Nam.

2.  Mục đích: Trang bị những kiến thức về giám sát và đánh giá dự án đầu tư và cấp chứng chỉ để đủ điều kiện hành nghề tư vấn giám sát và đánh giá dự án đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Nghị định 113/2009/NĐ-CP.

3. Đối tượng học: Các tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư tại Việt Nam cụ thể bao gồm:

- Tổ chức, cá nhân làm tư vấn lập dự án đầu tư

- Cán bộ tham gia công tác quản lý dự án đầu tư

- Cán bộ làm công tác thẩm định và đánh giá dự án giúp cơ quan có thẩm quyền quyết định, phê duyệt dự án đầu tư.

- Cán bộ làm công tác thẩm định và đánh giá dự án trong các tổ chức tài chính, ngân hàng.

4. Giảng viên: Các giảng viên nguyên là lãnh đạo và chuyên viên giầu kinh nghiệm đã và đang công tác tại Vụ Giám sát và Thẩm định dự án đầu tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, được Bộ trưởng Bộ KH&ĐT công nhận đủ tiêu chuẩn là giảng viên đánh giá dự án đầu tư (Quyết định số 598/QĐ – BKHĐT ngày 9/5/2011).

5. Nội dung: Khóa Đánh giá dự án đầu tư. Bao gồm: 24  tiết học  (theo nội dung bắt buộc Thông tư số 23/2010/TT-BKH ngày 13 tháng 12 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Chương trình khung bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá dự án đầu tư:

a. Nội dung giảng dạy

Chuyên đề 1: Tổng quan về dự án đầu tư

Chuyên đề 2: Giám sát, đánh giá dự án đầu tư

Chuyên đề 3: Giám sát, đánh giá dự án đầu tư sử dụng 30% vốn Nhà nước trở lên

Chuyên đề 4: Giám sát, đánh giá dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn khác

Chuyên đề 5: Giám sát và đánh giá tổng thể đầu tư

Chuyên đề 6: Trình tự thực hiện giám sát, đánh giá dự án đầu tư

b. Hướng dẫn xử lý tình huống

c. Giới thiệu các tài liệu liên quan

d. Bài kiểm tra

6. Địa điểm, thời gian và học phí:

* Thời gian học: 03 ngày, dự kiến tổ chức trong tháng 7 năm 2011.

* Địa điểm: Ban tổ chức khoá học sẽ liên lạc địa điểm và thời gian cụ thể sau khi đủ số lượng học viên đăng ký để mở lớp.

* Học phí: 1.000.000 đồng/học viên

(Khi nhập học, học viên nộp 2 ảnh 3x4, CMT photo và học phí)

7. Chứng chỉ: Kết thúc mỗi khoá học, học viên đạt yêu cầu được cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá dự án đầu tư. Đây là yêu cầu bắt buộc để cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định của Bộ Kế hoạch từ ngày 01.09.2011.

8. Liên hệ đăng ký: Trung tâm Hỗ trợ PTDN, tư vấn & xúc tiến đầu tư thuộc Sở Kế hoạch & Đầu tư Hải Dương - Số 58 Quang Trung, TP Hải Dương.

Tel/Fax: 0320.3837980 hoặc Chị Trang 0936250098;

 Email: trangskh@gmail.com

9. Mẫu đăng ký danh sách:  Để việc triển khai lớp học được thuận lợi, kính đề nghị quý Ông (bà) có nhu cầu tham gia lớp học gửi hoặc fax danh sách học viên đăng ký tham gia học theo mẫu sau trước ngày 10/7/2011.