Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Văn phòng
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
Phổ biến pháp luật ngành Kế hoạch và Đầu tư
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 15/11/2011 1:59 CH 
 
Thông báo mở lớp chương trình hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Hải Dương năm 2011 
Khóa học nâng cao năng lực quản lý tài chính và công tác kế toán trong doanh nghiệp. Thời gian học: 02 ngày 19-20/11/2011. Khóa học Marketing trong môi trường kinh doanh hiện đại. Thời gian học: 02 ngày 26-27/11/2011.

 

            Căn cứ vào kế hoạch đào tạo trợ giúp nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ của tỉnh Hải Dương năm 2011 đã được UBND tỉnh giao.

Trung tâm Hỗ trợ PTDN, tư vấn và xúc tiến đầu tư (thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương) phối hợp với Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Hải Dương thực hiện chương trình đào tạo cho các Doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.

Trung tâm trân trọng kính mời Quý doanh nghiệp tham gia các khóa đào tạo sau:

1. Nội dung và thời gian:

- Nội dung: Tổ chức các khoá đào tạo

+  Nâng cao năng lực quản lý tài chính và công tác kế toán trong doanh nghiệp.

Thời gian học: 02 ngày 19-20/11/2011.

Giảng viên: Th.s  Trần Quang Trung (Khoa kế toán trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội)

+  Marketing trong môi trường kinh doanh hiện đại.

Thời gian học: 02 ngày 26-27/11/2011.

            Giảng viên: Th.s kinh tế Đinh Thị Minh Hạnh (Khoa QTKD trường ĐH Công đoàn)

- Khai giảng 02 khoá: Bắt đầu lúc 07h30 ngày 19/11/2011.

2.  Đối tượng: Là các cán bộ quản lý, nhân viên trong các DNNVV trên địa bàn tỉnh.

3. Địa điểm: Hội trường tỉnh đoàn - Số 342 Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương

4. Kinh phí đào tạo:

             - Ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí: Chi thù lao giảng viên, đưa đón, phòng nghỉ cho giảng viên; chi phí liên lạc; tài liệu, nước uống, văn phòng phẩm cho học viên; thuê hội trường giảng dạy, máy tính máy chiếu và các dịch vụ khác đi kèm…

            - Học viên chỉ tự phải lo ăn, nghỉ, đi lại trong quá trình học tập.

Trân trọng kính mời!