Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Văn phòng
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
Phổ biến pháp luật ngành Kế hoạch và Đầu tư
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 26/10/2017 8:36 SA 
 
Công ty mình có 10% vốn đầu tư nước ngoài, nay muốn kinh doanh một số ngành bán buôn bán lẻ như: đồ dùng gia đình, lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào có được không? hồ sơ gồm những gì? 
Nguyễn Diệu Ny
 

1. Theo quy định tại Mục II.4.C Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam với WTO, kể từ ngày 01/01/2009, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được cung cấp dịch vụ bán buôn, bán lẻ tại Việt Nam và không hạn chế tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được bán lẻ các sản phẩm sản xuất tại Việt Nam và các sản phẩm nhập khẩu hợp pháp vào Việt Nam, ngoại trừ: 

- Xi măng và clinke, lốp (trừ lốp máy bay); giấy; máy kéo; phương tiện cơ giới; ô tô con và xe máy; sắt thép; thiết bị nghe nhìn; rượu và phân bón. 

- Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải (các sản phẩm loại trừ khỏi phạm vi Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam với WTO).

2. Theo nội dung cam kết nêu trên, Công ty có quyền kinh doanh bán buôn, bán lẻ. Tuy nhiên, trong các mặt hàng dự kiến kinh doanh của Công ty (như câu hỏi) có một số mặt hàng thuộc diện loại trừ trong cam kết về dịch vụ của Việt Nam với WTO và Công ty chưa được kinh doanh các mặt hàng này.

3. Để thực hiện quyền kinh doanh bán buôn, bán lẻ, Công ty phải thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan đến mua bán hàng hóa theo quy định tại Nghị định 23/2007/NĐ-CP (Thủ tục được đăng tải trên cổng thông tin Bộ Công thương). 

Xin gửi Bạn công văn 2950/BCT-KH ngày 11/4/2017 của Bộ Công thương để bạn tham khảo.

Bạn có thể trao đổi việc thực hiện Luật Đầu tư, Nghị định 23/2007/NĐ-CP và những nội dung có liên quan đến ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với: i) Bộ Công thương;  ii) Phòng Kinh tế đối ngoại, Sở Kế hoạch và Đầu tư (trường hợp doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp) hoặc Ban Quản lý các khu công nghiệp (trường hợp doanh nghiệp trong khu công nghiệp).

4. Sau khi xác định được ngành nghề Công ty được kinh doanh, Công ty phải thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn (mẫu hồ sơ để tham khảo được đăng tải trên web site của Sở KH&ĐT: sokhdt.haiduong.gov.vn mục Mẫu biểu ĐKDN) .

2017.04.11_2950. Bộ Công thương KH về trình tự ĐKKD và Giấy phép 23 (1).pdf

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: