Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Văn phòng
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
Phổ biến pháp luật ngành Kế hoạch và Đầu tư
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 02/07/2016 11:07 SA 
 
Công ty tôi kinh doanh lĩnh vực vận tải hàng hóa, hiện nay muốn kết nạp thêm thành viên nữa góp vốn bổ sung bằng ô tô tải là tài sản của thành viên này, thì thủ tục kết nạp thành viên và tăng vốn điều lệ bằng tài sản là ô tô thì như thế nào? 
 
 

TRẢ LỜI:

Công ty anh (chị) có thể kết nạp thêm thành viên mới và tăng vốn điều lệ bằng hình thức góp vốn bổ sung bằng tài sản (ô tô). Vì anh (chị) không nói rõ doanh nghiệp của anh (chị) thuộc loại hình gì, do đó đề nghị anh (chị) tra cứu hồ sơ và các bước thực hiện phù hợp với doanh nghiệp mình tại Danh mục Thủ tục hành chính trên webside của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương (http://skhdt.haiduong.gov.vn/DangKyDoangNghiep/MauVBDangKyDoanhNghiep/TTHC/Pages/Danh.aspx).
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: