Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Văn phòng
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
Phổ biến pháp luật ngành Kế hoạch và Đầu tư
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 11/08/2017 11:34 SA 
 
Cho tôi xin mẫu hợp đồng chuyển nhượng vốn dành cho Công ty TNHH MTV 
Phạm Hồng Nhung
         1. Luật Doanh nghiệp và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thực hiện không ban hành các loại mẫu như mẫu hợp đồng chuyển nhượng vốn, mẫu điều lệ, mẫu biên bản, mẫu quyết định …

Luật cũng không yêu cầu các cơ quan nhà nước phải ban hành các loại mẫu này, tuy nhiên để tạo điều kiện thuận lợi, giúp cho các doanh nghiệp, phòng ĐKKD đã dự thảo một số văn bản để các doanh nghiệp tham khảo, tùy theo tình hình thực tế của doanh nghiệp mà vận dụng. Các dự thảo văn bản này được đăng tải trên trang http://skhdt.haiduong.gov.vn mục Mẫu biểu ĐKDN.

2. Đối với công ty TNHH một thành viên, nếu có việc chuyển nhượng vốn thì phải chuyển đổi thành công ty TNHH có hai thành viên trở nên hoặc công ty cổ phần.

Vậy phòng ĐKKD trân trọng thông tin để Quý vị biết, trường hợp cần biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ số điện thoại của phòng Đăng ký kinh doanh:  02203.859412/02203837698.

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: