Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Văn phòng
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
Phổ biến pháp luật ngành Kế hoạch và Đầu tư
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 05/01/2018 6:22 CH 
 
Em muốn mở 1 Công ty sản xuất nước giặt, nước rửa chén và các chất tẩy rửa, mã ngành 2023, có phải là ngành nghề kinh doanh có điều kiện không ạ? 
Phạm Thị Nhật

            Tổ chức, cá nhân muốn mở công ty sản xuất nước giặt, nước rửa chén và chất tẩy rửa (mã ngành 2023) theo Luật doanh nghiệp 2014 là quyền của Tổ chức, cá nhân. 

            Thủ tục hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp được quy định tại Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014  và Nghị định 78 /2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký Doanh nghiệp. Tại khoản 8 điều 7 Nghị định 78 quy đinh: " Doanh nghiệp được quyền kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động. Việc quản lý nhà nước đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và kiểm tra việc chấp hành điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên ngành theo quy định của pháp luật chuyên ngành". Do vậy việc quản lý ngành nghề có mã ngành 2023: Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Đề nghị Tổ chức, cá nhân sau khi thành lập doanh nghiệp để hoạt động ngành nghề này cần liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý ngành để được hướng dẫn cụ thể.

 

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: