Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Văn phòng
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
Phổ biến pháp luật ngành Kế hoạch và Đầu tư
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 06/12/2017 11:44 SA 
 
Hiện công ty tôi đang kinh doanh mặt hàng than. Nay Công ty muốn xuất khẩu than cho công ty trong khu chế xuất. Xin hỏi, công ty tôi phải thực hiện thủ tục nào tại Sở Kế hoạch và Đầu tư? 
Doãn Thị Mai Nhung
Kinh doanh xuất nhập, nhập khẩu là quyền của Doanh nghiệp được quy định tại khoản 5 điều 7 Luật doanh nghiệp 2014. Tuy nhiên để xuất nhập khẩu được một mặt hàng cụ thể cần điều kiện cần và đủ.

Nếu Doanh nghiệp đã đăng ký ngành nghề Kinh doanh mặt hàng than và đã đăng ký mã xuất nhậu khẩu thì đã đủ điều kiện cần ở Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Điều kiện đủ để kinh doanh xuất khẩu than, đề nghị Doanh nghiệp liên hệ với Sở Công Thương và Chi cục Hải quan để được hướng dẫn cụ thể.
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: