Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Văn phòng
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
Phổ biến pháp luật ngành Kế hoạch và Đầu tư
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 02/07/2016 9:47 SA 
 
Hiện nay tôi đang kinh doanh mỹ phẩm theo giấy phép hộ kinh doanh do tôi đứng tên, muốn thành lập công ty thì có được không, phải nộp hồ sơ cho cơ quan nào? 
 
 

TRẢ LỜI:

Nếu anh (chị) đang hoạt động kinh doanh hộ cá thể thì vẫn có thể thành lập các loại hình Công ty TNHH, công ty cổ phần. Hồ sơ thành lập doanh nghiệp nộp tại Bộ phận một cửa  Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư (Địa chỉ: Số 58 Quang Trung, TP Hải Dương)

Hồ sơ và các bước thực hiện hồ sơ đề nghị anh (chị) tham khảo tại Danh mục Thủ tục hành chính trên webside của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương

(http://skhdt.haiduong.gov.vn/DangKyDoangNghiep/MauVBDangKyDoanhNghiep/TTHC/Pages/Danh.aspx)

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: