Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Văn phòng
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
Phổ biến pháp luật ngành Kế hoạch và Đầu tư
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 28/04/2017 4:25 CH 
 
Mình muốn hỏi thủ tục, các giấy tờ cần thiết để thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty TNHH? Xin cảm ơn! 
Nguyễn Thị Duyên
Công ty tham khảo và lập hồ sơ theo mẫu này (mẫu thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty TNHH), đề nghị đánh máy các nội dung có liên quan vào hồ sơ,sau đó ký, đóng dấu đầy đủ và nộp một bộ hồ sơ về phòng ĐKKD sở KH&ĐT.
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: