Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Văn phòng
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
Phổ biến pháp luật ngành Kế hoạch và Đầu tư
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 06/06/2017 11:52 SA 
 
Bây giờ em muốn làm thủ tục chuyển nhượng vốn góp cho nhà đầu tư nước ngoài là người Hàn Quốc với số vốn góp là 10% thì em cần phải chuẩn bị những loại giấy tờ nào? 
Nguyễn Văn Sơn
 

Bạn không nêu loại hình doanh nghiệp của bạn là gì (Công ty TNHH một thành viên, Công ty TNHH hai thành viên, hay Công ty cổ phần)? Bởi nếu mỗi loại hình Công ty thì sẽ có sự khác biệt về hồ sơ đăng ký.

Tuy nhiên, câu hỏi của bạn nêu là “làm thủ tục chuyển nhượng vốn góp” tạm được hiểu Công ty của bạn là Công ty TNHH có từ hai thành viên trở lên, xin trao đổi về tình huống này như sau:          

I. Căn cứ pháp lý:

1. Quy định tại Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn

Điều 44 Nghị định 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp nêu: “1. Trường hợp công ty đăng ký thay đổi tỷ lệ vốn góp của các thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của các thành viên hợp danh công ty hợp danh, công ty gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. 2. Trường hợp đăng ký thay đổi vốn điều lệ công ty, kèm theo Thông báo quy định tại Khoản 1 Điều này phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ của công ty; văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư”.    

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo mẫu tại Phụ lục II.1, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn

Khoản 2, Điều 26, Luật Đầu tư 2014 quy định về hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp như sau: “a) Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp gồm những nội dung: thông tin về tổ chức kinh tế mà nhà đầu tư nước ngoài dự kiến góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp; tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài sau khi góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế; b) Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức”

Văn bản đăng ký góp vốn/mua cổ phần/phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài  có mẫu quy định tại Phụ lục I, mẫu I.4, Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

          II. Các bước tiến hành:

Bước 1. Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ theo hướng dẫn tại Khoản 2, Điều 26, Luật Đầu tư 2014 tới Sở Kế hoạch và Đầu tư (phòng Kinh tế đối ngoại). Trong 15 ngày làm việc, doanh nghiệp sẽ được cấp Thông báo chấp thuận nếu hồ sơ hợp lệ cho nhà đầu tư mua phần vốn góp, hoặc Thông báo không chấp thuận nếu hồ sơ chưa hợp lệ.

Bước 2. Sau khi có chấp thuận của Sở Kế hoạch và Đầu tư (nêu tại bước 1 trên), Doanh nghiệp nộp 01 hồ sơ theo hướng dẫn tại Điều 44 Nghị định 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ tới phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư. Trong thời gian 3 ngày làm việc, doanh nghiệp sẽ được cấp Giấy chứng nhận ĐKDN nếu hồ sơ hợp lệ, hoặc Doanh nghiệp sẽ nhận thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa hợp lệ.

          Để biết thông tin chi tiết hơn, đề nghị liên hệ theo các số điện thoại: Phòng Kinh tế đối ngoại - Sở Kế hoạch và Đầu tư: 02203.855762;  Phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch và Đầu tư: 02203.859412./.
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: