Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Văn phòng
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
Phổ biến pháp luật ngành Kế hoạch và Đầu tư
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 17/02/2017 12:05 CH 
 
Tôi muốn tìm các thông tin liên quan đến vụ phá sản của Công ty cổ phần Công nghiệp tàu thủy Hải Dương 
Nguyễn Thị Oanh
         Ngày 14/2/2017 Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Quyết định số 02/2017/QĐ-MTTPS ngày 18/1/2017 về mở thủ tục phá sản của Tòa án nhân dân Tỉnh Hải Dương do Công ty cổ phần Công nghiệp tàu thủy Hải Dương gửi đến và Phòng đã đăng tải bố cáo lên mạng đăng ký kinh doanh Quốc gia. 

         Về thẩm quyền xử lý phá sản Doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương, đến nay Phòng Đăng ký kinh doanh chưa nhận được Quyết định phá sản Doanh nghiệp cũng như bất kỳ thông tin nào khác về phá sản Doanh nghiệp trên.
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: