Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Văn phòng
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
Phổ biến pháp luật ngành Kế hoạch và Đầu tư
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 22/11/2016 7:34 SA 
 
Luật Doanh nghiệp mới có quy định cho phép công ty có nhiều người đại diện theo pháp luật. Vậy trong TH 2 người đại diện theo PL ký ban hành 2 văn bản điều hành có nội dung mâu thuẫn nhau thì người lao động phải thực hiện theo VB của ai mới đúng quy định? 
Công ty may Thắng Lợi
 

Khoản 2, điều 13, Luật Doanh nghiệp 2014 quy định. Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Như vậy cùng với việc cho phép có hai người đại diện trở nên, Luật Doanh nghiệp 2014 cũng yêu cầu Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, Như vậy, thường là mỗi người đại diện sẽ có một chức năng, nhiệm vụ gắn với quyền và nghĩa vụ riêng.

Mặt khác, tùy từng công việc, không phải việc gì người đại diện theo pháp luật cũng được tự ý quyết định, pháp luật và điều lệ công ty quy định những nhóm công việc cần phải được sự đồng ý của Chủ tịch Công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch HĐTV đối với Công ty TNHH một thành viên; Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch HĐTV đối với Công ty TNHH có hai thành viên trở nên; Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch HĐQT đối với với Công ty cổ phần .v.v. thì người đại diện theo pháp luật mới được phép quyết định, ký văn bản …

Trong trường hợp cụ thể câu hỏi của Doanh nghiệp, nếu quy trình, thẩm quyền, hình thức, nội dung … ra quyết định, ra văn bản của cả hai văn bản đều là đúng thì phải thực thi văn bản ban hành sau, văn bản ban hành sau cần phải ghi rõ là bãi bỏ văn bản trước. Những người phải thực thi hoàn toàn có quyền thông báo  cho người ra quyết định, văn bản sau là đang phải thực hiện quyết định, văn bản trước để người ra quyết định, văn bản sau biết, nếu dù biết nhưng người đó vẫn ra quyết định, văn bản và yêu cầu phải thực thi thì người đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Đồng thời, những người phải thực thi quyết định, văn bản cần yêu cầu những người đại diện theo pháp luật của công ty, Chủ tịch Công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch HĐTV đối với Công ty TNHH một thành viên; Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch HĐTV đối với Công ty TNHH có hai thành viên trở nên; Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch HĐQT đối với với Công ty cổ phần; Ban Kiểm soát công ty (nếu có) .v.v. giải thích, trả lời về việc cùng một vấn đề mà ra văn bản khác nhau thì áp dụng văn bản nào.

Nếu vụ việc bị đẩy đến tình trạng công ty không thể tự giải quyết, hòa giải được thì những người có quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm có liên quan cũng có thể đưa vụ việc ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trân trọng.
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: