Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Văn phòng
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
Phổ biến pháp luật ngành Kế hoạch và Đầu tư
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 21/12/2016 8:38 SA 
 
Tôi thành lập công ty TNHH MTV với lĩnh vực kinh doanh là các dòng thực phẩm chức năng như tảo biển Nhật bản, đông trùng hạ thảo Hàn quốc, thuốc khớp của Đức,… Vậy có bằng cấp gì để mở công ty ko? Vốn tối thiểu là bn? 
Nguyễn Văn trường
 

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 thì khi thành lập doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp chưa cần chứng minh điều kiện về bằng cấp cũng như quy định về vốn góp tối thiểu để thành lập công ty.

Khoản 1 Điều 28 Luật Doanh nghiệp 2014 thì doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

1. Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh.

2. Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định tại các Điều 38, 39, 40 và 42 của Luật này.

3. Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ.

4. Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật về phí và lệ phí.

Theo đó, ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư năm 2014. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 20, 21, 22, 23 Luật Doanh nghiệp và Điều 21, 22, 23 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP.

Tuy nhiên khi Công ty thực hiện kinh doanh thì phải đầy đủ các điều kiện theo quy định của luật chuyên ngành, cụ thể ở đây phải hỏi (xin ý kiến, báo cáo …)  Sở Y tế tỉnh Hải Dương (liên quan đến ngành nghề kinh doanh mà câu hỏi đã nêu) và các quy định khác của pháp luật chuyên ngành (như thuế, lao động, bảo hiểm xã hội .v.v.).

Chi tiết cần trao đổi thêm, đề nghị Ông liên hệ số điện thoại 03203.859412; Email: dkkdhd@gmail.com

                                                                             Trân trọng.
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: