Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Văn phòng
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
Phổ biến pháp luật ngành Kế hoạch và Đầu tư
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 15/03/2017 8:02 SA 
 
Tôi muốn biết công ty tôi được phép kinh doanh ngành, nghề gì? Sao trong giấy phép đăng ký tôi không thấy có ghi? 
Công ty tnhh xuất nhập khẩu quốc tế viễn cảnh

1. Điều 29 Luật Doanh nghiệp 2014 nêu nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chỉ gồm 4 nội dung là: 1. Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp. 2. Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp. 3. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần; của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân; họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của thành viên là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn. 4. Vốn điều lệ.

Như vậy, theo quy định trên thì ngành nghề kinh doanh không được ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2. Ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp được thể hiện trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mà doanh nghiệp đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh. Ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp được tra cứu miễn phí tại website: dangkykinhdoanh.gov.vn

Nhân đây, xin trao đổi thêm với doanh nghiệp là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà phòng ĐKKD cấp cho doanh nghiệp không phải là giấy phép. Khoản 12, điều 4, Luật Doanh nghiệp 2014 nêu rõ: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp  văn bản hoặc bản điện tử mà Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp cho doanh nghiệp ghi lại những thông tin về đăng ký doanh nghiệp.

Trân trọng.

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: