Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Văn phòng
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
Phổ biến pháp luật ngành Kế hoạch và Đầu tư
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 22/03/2017 8:40 SA 
 
Công ty em đăng ký Mã ngành KD là 4690 vậy Công ty có thể được KD tất cả các ngành nghề phải không? (trừ các ngành nghề có điều kiện)! Em cảm ơn anh chị nhiều! 
Công ty TNHH Phát triển Đức Minh

Điều 7. Nghị định 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp ngày 14/9/2015 quy định (trích): 1. Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, khi thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh hoặc khi đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp lựa chọn ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam để ghi ngành, nghề kinh doanh trong Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Cơ quan đăng ký kinh doanh hướng dẫn, đối chiếu và ghi nhận ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 2. Nội dung cụ thể của ngành kinh tế cấp bốn quy định tại Khoản 1 Điều này thực hiện theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.

Theo ý 1 điều 7 Nghị định 78/2015/NĐ-CP (nêu trên): Khi Doanh nghiệp đăng ký mã ngành 4690, theo Quyết định 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/ 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam là Bán buôn tổng hợp

Theo ý 2 điều 7 Nghị định 78/2015/NĐ-CP (nêu trên): Ngày 10/4/2007, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định 337/QĐ-BKH về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam  thì nhóm (4690) này gồm: Bán buôn tổng hợp nhiều loại hàng hóa, không chuyên doanh loại hàng nào.

Do vậy mã ngành 4690 (Bán buôn tổng hợp) được hiểu là Bán buôn tổng hợp nhiều loại hàng hóa, không chuyên doanh loại hàng nào chứ không phải là được kinh doanh tất cả các ngành nghề.

Trân trọng.

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: